"Befektetés az Ön jövőjébe."
A projekt bemutatása

 2010.06.04.-ével kezdődően a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem – székhelye: Marosvásárhely, Köteles Sámuel u.6 – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (Fondul European de Dezvoltare Regional- FEDR) társfinanszírozásával elindítja a ”A színházi kutatás hatékonyságának növelése a menedzsment-rendszer és a pénzügyi alapok lehívásának javításával a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen” projektet. A projekt a 136/2010.06.04-es számú, az Országos Tudományos Kutatási Hatósággal (Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică), mint Közvetítő Szervezettel, a Gazdasági-, Kereskedelmi, és az Üzleti Környezet Minisztériumának és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (POSCCE) Irányító Hatóságával megkötött támogatási szerződés alapján működik.
A projekt teljes értéke 460.778 lej, ebből a vissza nem térítendő támogatás 391.200 lej. A FEDR által biztosított, vissza nem térítendő támogatás 324.696 lej, a nemzeti költségvetésből folyósított, vissza nem térítendő támogatás értéke 66.504 lei, a projekt nem támogatható értéke 69.578 lej. A projekt időtartama 6 hónap, a megvalósítás helye Marosvásárhely.

A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja, hogy növelje a pályázatok generálásának és menedzsmentjének  kapacitását (ideértve a színházművészeti, tudományos kutatást), egy középtávú stratégiai elképzelésen alapuló üzemeltetés és fejlesztési keret alapján
Ennek alapján a projekt céljai a következőek:
• a Marosvásárhely Művészeti Egyetem stratégiai jövőképének létrehozása, az intézet szerepe a színháztudományi kutatásban, de a felsőoktatásban és mint kulturális szereplő is (a színházi előadásain keresztül)
• az intézmény középtávú fejlesztési stratégiájának elkészítése a konkrét szükségletekre alapozva, és egy projekt portfolió létrehozása, amely a stratégia alkalmazását segíti
• megfelelő infrastrukturális,informatikai, és humán  körülmények kialakítása egy hatékony projektmenedzsmenthez, egy olyan informatikai megoldás bevezetésével, amely lehetővé teszi a tervezést, a menedzsmentet, az összes aktivitás, projekt és feladat nyomon követését
•A költségvetésben megnövelni a hazai és nemzetközi pályázatokból bejövő összegeket
•egy egységes és koherens imidzset létrehozni az intézetnek, amely a célcsoportok (egyetemisták, partnerek, marosvásárhelyi közösség, kulturális intézetek, regionális közösség) által könnyen azonosítható: üzenetek, képek, színek, design
•a színháztudományi kutatásban levő problémák és az ezekre való megoldásokra való figyelmeztetés egy tudományos konferencián, a témában jártas szakértők, jelenlegi és potenciális partnerek, és a mass média képviselőinek meghívásával. A megnövekedett figyelem hozzájárul a színháztudományi kutatás eredményeinek hatékonyabbá tételéhez.
Ezeknek a céloknak az elérésével a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem alapvető, eddig hiányzó eszközöket tud bevetni, amelyek szükségesek az egyetem modernizációjához. Ezeknek az alapoknak a lerakása hosszú távon fog fejlődést hozni úgy a partnerek területén, mint az egyetem képességében, hogy csatlakozzon, és aktívan részt vegyen a nemzeti és az európai színházi egyetemek hálózatához és a színháztudományi kutatáshoz.

A honlap tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Únió és Románia Kormányának a hivatalos álláspontját