"Investitii pentru viitorul dumneavoastra."
Prezentarea proiectului
Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr.6, derulează, începând cu data de 04.06.2010, proiectul “Creșterea eficienței cercetării teatrale prin îmbunătățirea sistemului de management și a capacității de atragere de fonduri pentru Universitatea de Arte din Târgu-Mureș”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 136 din 04.06.2010, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE).
Valoarea totală a proiectului este de 460.778 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 391.200 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 324.696 lei,  valoarea eligibilă nerambursabilă din din bugetul național este de 66.504 lei, iar  valoarea neeligibilă a proiectului este de 69.578 lei.    Proiectul se va implementa în localitatea Târgu-Mureș, pe o durată de 6 luni.

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Scopul proiectului este creșterea capacității de generare și management de proiecte (inclusiv în domeniul cercetării științifice a artelor teatrale) într-un cadru de funcționare și dezvoltare bazat pe viziune strategică pe termen mediu. 
În acest sens obiectivele proiectului sunt următoarele:
•    Crearea și definitivarea unei viziuni strategice asupra viitorului Universității de Arte Tîrgu-Mureș, rolul instituției în cercetarea teatrală, dar și în rolul de instituție de învățământ superior și actor cultural (prin spectacolele proprii)
•    Realizarea strategiei de dezvoltare a instituției pe termen mediu, bazându-se pe nevoi concrete în domeniul în care activează instituția, și crearea portofoliului de proiecte care slujește implementarea strategiei
•    Crearea condițiilor de infrastructură, a condițiilor informatice și umane necesare unui management eficient al proiectelor prin implementarea unei soluții care permite planificarea, managementul, urmărirea tuturor proiectelor, activităților și sarcinilor derivate printr-un sistem electronic unic
•    Mărirea cotei parte a fondurilor din bugetul instituției care provin din fonduri atrase pentru proiecte de dezvoltare, atât din surse naționale cât și internaționale
•    Crearea și utilizarea unei imagini unitare și coerente a instituției către grupuri țintă (studenți, parteneri, comunitatea târgumureșeană, instituții culturale, comunitatea regională) prin care este clar identificabilă: mesaje, imagine, culori, design.
•    Atragerea atenției asupra problemelor și soluțiilor în domeniul cercetării de artă teatrală prin organizarea unei conferințe științifice unde vor participa experți în domeniu, parteneri existenți și potențiali precum și reprezentanții mass-media. Atenția sporită contribuie la valorificarea mai eficientă a rezultatelor cercetării în domeniul artei teatrale.
 Prin atingerea acestor obiective Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș poate de fapt să introducă elemente esențiale în modernizarea instituțională necesară dezvoltării, elemente până acum inexistent în cadrul instituției. Așezarea acestor piloni de dezvoltare vor aduce după sine rezultate pe termen lung atât în domenil parteneriatelor cât și în capacitatea instituției de a adera și a lucra activ în rețele naționale și europene academice de teatru și să participe și la activitatea de cercetare teatrală la nivel european.


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României