Navigátor
Oktatók
Dr. Béres András, egyetemi tanár

Dr. Kovács Levente, egyetemi tanár

Dr. Balási András, egyetemi docens

Dr. Csíky Csaba, egyetemi docens

Dr. Gáspárik Attila, egyetemi docens

Dr. Kós Anna, egyetemi docens

Dr. Papp Éva, egyetemi docens

Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi docens

Drd. Harsányi Zoltán Zsolt, egyetemi adjunktus

Dr. Szőke István, egyetemi adjunktus

Dr. Tatai Sándor, egyetemi adjunktus

Drd. Gyéresi Júlia, egyetemi tanársegéd

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft