Navigátor
Oktatók
Dr. Béres András, egyetemi tanár

Dr. Balási András, egyetemi docens

Dr. Kós Anna, egyetemi docens

Dr. Lázok János, egyetemi docens
lazokjanos@gmail.com
CV
Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi docens

Dr. Albert Mária, egyetemi adjunktus

Dr. Bakk Miklósi Kinga, egyetemi adjunktus

Drd. Csép Zoltán, egyetemi tanársegéd

Drd. Boros Kinga, egyetemi gyakornok

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft