Navigátor
Oktatók
Dr. Béres András, egyetemi tanár

Dr. Balási András, egyetemi docens

Dr. Csíky Csaba, egyetemi docens

Dr. Gáspárik Attila, egyetemi docens

Dr. Lázok János, egyetemi docens
lazokjanos@gmail.com
CV
Dr. Papp Éva, egyetemi docens

Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi docens

Dr. Albert Mária, egyetemi adjunktus

Dr. Bakk Miklósi Kinga, egyetemi adjunktus

Dr. Cojic Ildikó, egyetemi adjunktus

Drd. Harsányi Zoltán Zsolt, egyetemi adjunktus

Dr. Szőke István, egyetemi adjunktus

Dr. Tatai Sándor, egyetemi adjunktus

Drd. Csép Zoltán, egyetemi tanársegéd

Drd. Gyéresi Júlia, egyetemi tanársegéd

Drd. Boros Kinga, egyetemi gyakornok

Dr. Máthé Rozália, egyetemi gyakornok

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft