Navigator
Documente Publice

 

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș

Codul de etică și deontologie profesională universitară

 

CALENDARUL PROPRIU AL ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCTIILE DE CONDUCERE

METODOLOGIA DE ALEGERI

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DECAN

 

REZULTATUL ALEGERILOR
PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ

 

Rector:
Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN

 

Prorector:
Lect.univ.dr. András BALÁSI


I. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Decan:
Conf.univ.dr. Oana LEAHU

 

Departamentul de Teatru și Arte vizuale
Director de Departament:
Lect.univ.dr. Daniela LEMNARU

 

Departamentul de Muzică
Director de Departament:
Lect.univ.dr. Ramona PREJA

 

II. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ
Decan:
Lect.univ.dr. Anna KÓS

 

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Științe ale Comunicării
Director de Departament
: Lect.univ.drd. Zsolt HARSÁNYI

 

Departamentul de Muzică
Director de Departament:
Conf.univ.dr. Márta ELEKES

 

 

Structurile și funcțiile de conducere sunt rezultatul alegerilor organizate în perioada 04.11.2011-22.02.2012, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, pe baza H.G. nr. 966/29.09.2011 privind aprobarea structurii instituțiilor de învățământ superior, validate de organismele abilitate.

 

  

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft