Navigator
Concursuri posturi didactice 
2013

LISTA
posturilor vacante publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,

nr. 454 din 21 decembrie 2012Toate informatiile se pot gasi pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului:


http://jobs.edu.ro/index.php?uid=45


  

Calendarul concursurilor 
 

Lista documentelor necesare pentru inscrierea in concurs
 

Anexa 4: Cerere de inscriere la concurs 


Anexa 5: Declaratie de incompatibilitate


Anexa 6: Declaratie pe propria raspundereProgramul concursului


Comisii


 

Fisa de autoevaluare ASISTENT
 

Fisa de autoevaluare LECTOR
 

Fisa de evaluare pentru domeniul muzicieni teoreticieni
 

Fisa de evaluare pentru muzicieni interpreti si compozitori

 

Fisa de evaluare pentru domeniul teatru practicieni
 

Fisa de evaluare pentru domeniul teatru teoreticieniLISTA CANDIDATILOR:

1. Aciocîrlănoaei Vasile Petronius: Documente de candidatura

2. Boantă Adriana: Documente de candidatura

3. Cadariu Gavril:
: Documente de candidatura

4. Corbeanu Aurelia
: Documente de candidatura

5. Gáspárik Attila-Csaba
: Documente de candidatura

6. Ionescu Irina Cornelia
: Documente de candidatura

7. Jeremiás Bianca Imelda
: Documente de candidatura

8. Kuti Csongor
: Documente de candidatura

9. Máthé Rozália
: Documente de candidatura

10. Mihăescu Carmen Mihaela
: Documente de candidatura

11. Negruțiu Silvia
: Documente de candidatura

12. Nelega Alina
: Documente de candidatura

13.
Nica Radu-Alexandru: Documente de candidatura

14. Oltean Marius Corneliu
: Documente de candidatura

15. Orosz-Pál József
: Documente de candidatura

16. Penciuc Traian
: Documente de candidatura

17. Sebestyén Aba: Documente de candidatura

18. Siriteanu Costache Gavril
: Documente de candidatura

19. Szász Attila
: Documente de candidatura

20. Székely Éva-Hilda
: Documente de candidatura

21. Ungvári Zrínyi Ildikó
: Documente de candidatura


Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante2012


 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior.


Monitorul Oficial


 

LISTA
posturilor publicare în Monitorul Oficial al României nr. 237/16.07.2012, Partea a III-a,
de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘFacultatea de Arte în Limba Română

Departamentul de muzică

Departamentul de teatru și arte vizuale

  • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele:  Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public. Arta reprezentării scenice. Spectacolul de teatru în condițiile reprezentării scenice. Arta interpretării în teatrul muzical.

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Departamentul de muzică

Departamentul de teatru, arte vizuale și științe ale comunicării

Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobat prin H.G. nr. 457/2011

 

 

CALENDARUL CONCURSURILOR


DOCUMENTE NECESARE:


Cerere inscriere

Declaratie de incompatibilitate

Declarate pe propria raspundere

Lista documentelor: dosar concurs


Fise de verificare:

FISA DE AUTOEVALUARE STANDARDE UAT_CONFERENTIAR_practicieni
FISA DE AUTOEVALUARE STANDARDE UAT_CONFERENTIAR_teoreticieni
FISA DE AUTOEVALUARE STANDARDE UAT_MUZICIENI_CONFERENTIAR_interpreti si compozitori
FISA DE AUTOEVALUARE STANDARDE UAT_MUZICIENI_CONFERENTIAR_teoreticieni
FISA DE VERIFICARE STANDARDE UAT_LECTOR_practicieni
 


Comisia pentru organizarea concursului

Decizii:REZULTAT

Rezultat concurs

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft