Navigator
Studenți internaționali

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI

 

 

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

 

 Lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate:

 

1. Cerere pentru recunoașterea în vederea acceptării la studii,

Formularul se găsește la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-SEE-CH.pdf

2. Diploma de absolvire a liceului

3. Diploma de studii superioare și foaia matricolă - dacă este cazul

4. Documentul personal de identificare - pașaport, copie după paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate.

Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în copii legalizate.

Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză și franceză vor fi traduse în limba română sau limba engleză.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.

Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 100 RON și se achită la sediul Universității.

 

Termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru candidați internaționali - pentru admiterea din sesiunea iulie 2013: 10 iunie 2013, la sediul Universității de Arte (Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6).

 

În cazul în care candidații vor solicita înscrierea într-un termen mai scurt, se pot prezenta la sediul CNRED, în vederea echivalării, cu documentele enumerate.  

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 București

 

După obținerea documentului de echivalare a studiilor, candidații se pot înscrie la admitere.

 

 

International student`s guide

 

Guide de l`étudiant


Metodologia de școlarizare a cetățenilor de originine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina și Ungaria și a cetățenilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învățământul de stat din România în anul școlar 2010/2011

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft