Navigátor
Felvételi - Beiratkozás

 

A FELVÉTELI IDŐSZAKA:

 

I. ALAPKÉPZÉS:   

 

Beiratkozás: 2013. július 15-20.
Felvételi vizsgák:  2013. július 22-25.      
      

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. típuskérvény;

2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékü diploma/bizonyítvány (eredeti);
3. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
4. orvosi bizonyítvány;
5. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú);
6. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitünik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;
7. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (eredeti vagy hitelesített másolat);
8. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek) vagy egyéb, a felvételi követelmények szerint összeállított dosszié;
9. házassági bizonyítvány (másolat), szükség esetén;
10. személyazonossági igazolvány másolata;
11.nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);
12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei);
13. egy irattartó

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:

ALAPKÉPZÉS: 100 lej az 1. szakaszra és 100 lej a 2. szakaszra

 

II. MESTERKÉPZÉS:

  SZEPTEMBERI FELVÉTELI:

 

Beiratkozás: 2013. szeptember
Felvételi vizsgák:  2013. szeptember    

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. típuskérvény;
2. színpadi művészetek terén szerzett egyetemi oklevél - eredeti;
3. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
4. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén);
5. orvosi igazolás;
6. három fénykép (személyazonossági igazolvány típusú);
7. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

9. egy irattartó

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:

MESTERKÉPZÉS: 200 lej

 

III. DOKTORKÉPZÉS:

 

Beiratkozás: 2013. szeptember

Felvételi vizsga:  2013. szeptember

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. kitöltött formanyomtatvány;

2. curriculum vitae;
3. publikációk és művészi alkotások listája;
4. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
5. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén);
6. érettségi diploma hitelesített másolata;
7. licenciátusi diploma és leckekönyvi kivonat hitelesített másolata;
8. személyazonossági igazolvány másolata;
9. orvosi igazolás;
10. dolgozat  (a kutatási téma ismertetése);
11. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú);
12. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat hitelesített másolata*;
13. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);
* - a 3 éves (Bolognai) alapképzés végzettjei esetében kötelező; 
14. nyelvvizsga bizonyítvány –  amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat.


BEIRATKOZÁSI DÍJ:

DOKTORKÉPZÉS: 200 lej, nyelvvizsga-díj: 50 lej

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!  - ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS

 

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! - DOKTORI KÉPZÉS

 

 

 

 

A helyek függvényében, kérvények alapján, szálláslehetőséget biztosítunk a felvételi időszakában az egyetem bentalkásában (Joliot Curie u. 28/A). A szállásdíj: 40 lej/nap/fő.

 

További információkat az egyetem titkárságán kaphatnak az érdeklődők a 0265-266281-es telefonszámon, valamint e-mail-en az uat@uat.ro vagy felveteli@uat.ro címeken. 

 

 

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft