Navigator
Admitere - Informatii generale


A D M I T E R E A 
Sesiunea iulie 2013

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014*

 

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

PROGRAMUL DE STUDIU  

 

DURATA STUDIILOR  

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE* 

 

bugetate*

 

          cu taxă          

    1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 Artele spectacolului - actorie  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

 Artele spectacolului - păpuși și marionete  3 ani - cursuri de zi  

 

7

 

5

 Artele spectacolului - regie  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

-

 

 Scenografie - eveniment artistic

 

 3 ani - cursuri de zi  

 

7

 

2

 Teatrologie  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Pedagogie muzicală  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

   2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ    
 Artele spectacolului - actorie  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Artele spectacolului - păpuși și marionete  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Artele spectacolului - coregrafie  3 ani - cursuri de zi

 

7

 

5

 Teatrologie  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Comunicare audiovizuală - multimedia  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Pedagogie muzicală  3 ani - cursuri de zi 

 

7

 

 

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

PROGRAMUL DE STUDIU  

 

DURATA STUDIILOR  

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE  PROPUSE*

 

bugetate*

 

        cu taxă          

    1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 Arta actorului  2 ani - cursuri de zi  

 

7

 

5

Scriere dramatică  2 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Teatrologie. Impresariat artistic  2 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

   2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ    
 Arta actorului  2 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Arta regizorului  2 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 Teatrologie. Impresariat artistic  2 ani - cursuri de zi 

 

7

 

5

 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

DOMENIUL

 

DURATA STUDIILOR  

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE*  

 TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

3 ani

 

 16 locuri

 

*Cifrele de școlarizare sunt valabile în cazul aprobării de către Ministerul Educației Naționale

 

INFORMAȚII GENERALE:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

         

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERNAȚIONALI:

 

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv OM 3331/04.03.2009, cap.II (4), pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

Lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate:

1. Cerere pentru recunoașterea în vederea acceptării la studii,

Formularul se găsește la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-UE.pdf

2. Diploma de absolvire a liceului,

3. Diploma de studii superioare și foaia matricolă - dacă este cazul,

4. Documentul personal de identificare - pașaport, copie după paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate.

Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în copii legalizate.

Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză și franceză vor fi traduse în limba română sau limba engleză.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.

Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 100 RON și se achită la sediul Universității.
 

Termenul de predare a documentelor pentru recunoașterea studiilor: 10 iunie 2013, ora 15.00, la sediul Universității de Arte din Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr.6.

 

După obținerea documentului de echivalare a studiilor, candidatul se poate înscrie la admitere.
 

Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREȘ
540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@uat.ro
Website: www.uat.ro

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft