Navigator
Servicii

I. BIBLIOTECA

 

 

          Biblioteca Universitãții de Artã Teatralã este o bibliotecã specializatã (teatru), fãrã personalitate juridicã, subordonatã Senatului universitar și este finanțatã din bugetul  universitãții. De serviciile bibliotecii beneficiazã studenții, cadrele didactice, specialiștii din diverse domenii de activitate din cadrul universitãții, cadrele didactice asociate, pe durata colaborãrii, personalul de specialitate de la Teatrului Național și  Teatrului pentru Copii și Tineret “ Ariel". Cititorii vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.
          Biblioteca Universitãții de Artã Teatralã este parte integrantã a sistemului național de învãțãmânt superior și participã la procesul de instruire, formare și educație, precum și la activitatea de cercetare științificã.
          Biblioteca Universitãții de Artã Teatralã dezvoltã colecții specializate de publicații cu caracter artistic, filosofic, estetic, literar și de înaltã valoare culturalã, din țarã și de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învãțãmânt și de cercetare.
          Patrimoniul documentar include: cãrți, publicații seriale, documente de muzicã tipãrite, documente audiovizuale, documente fotografice, documente multiplicate, alte categorii de documente (afișe, caiete-program).
          Numãrul total de titluri, volume  ( la sfârșitul anulului 2006) a fost de 39.992 din care:

  • cãrți: 37.812
  • reviste: 2180

          Raport numãr de volume pe student: 149,22
          Fondul audio-vizual, din care:

  • discuri, partituri, benzi de magnetofon: 928
  • casete video: 935
  • casete audio: 21
  • CD-rom-uri: 162
  • DVD-uri: 22

          Colecțiile Bibliotecii Universitãții de Artã Teatralã se constituie și se dezvoltã prin achiziționare, transfer, schimb interbibliotecar național și internațional, donații, sponsorizãri.
          Dotãrile se asigurã prin finanțare  de cãtre autoritatea tutelarã prin repartizare din alocația bugetarã a Ministerului Educației Cercetãrii și Tineretului, precum și prin transferuri, donații și sponsorizãri.
          Biblioteca dispune de o salã de lecturã cu 24 de locuri. Aceasta este dotatã cu 9 calculatoare conectate la internet, ceea ce faciliteazã acesul la o informare rapidã a cititorilor. De asemenea biblioteca oferã servicii de împrumut la domiciliu, servicii de referințe științifice, servicii de informare bibliograficã, acces la baza de date proprie, servicii de orientare și îndrumare a utilizatorilor în vederea accesãrii bazei de date.
           Dotarea bibliotecii Universitãții de Artã Teatralã cu software TLIB (modul catalogare, rapoarte, arhivare) permite prelucrarea colecțiilor în mod automatizat, modernizarea serviciilor existente.

 

PROGRAM: luni-vineri, între orele 9.00-18.00

 

 

II. CAMIN

 

          Universitatea de Artã Teatralã  dispune de douã cãmine. Clãdirea aflatã în Strada F. J. Curie, nr. 28/A are 11 camere cu douã, trei și patru paturi, dotate cu televizor, frigider, calculator conectat la Internet. Bucãtãria situatã în subsolul clãdirii este dotatã cu 3 plite electrice, 3 frigidere mari, cu mese și scaune. Tot în subsolul clãdirii se aflã spãlãtoria dotatã cu trei mașini de spãlat.

          în curtea clãdirii centrale din strada Köteles Sámuel se aflã un alt edificiu cu 4 camere cu douã, trei și patru paturi, dotate cu televizor, frigider, calculator conectat la Internet.

          Momentan putem asigura cazare în cãminele noastre la 35 de studenți.

 

 

III. CANTINA

 

          Cantina Universitãții de Artã Teatralã se gãsește în subsolul clãdirii principale, unde se poate mânca de trei ori pe zi. 

 

PROGRAM: zilnic între orele 8.00-21.00

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft