Navigátor
ERASMUS
Az ERASMUS egy európai program, mely lehetőséget nyújt külföldi egyetemeken fél éves ösztöndíj elnyerésére (SM), külföldi intézményeknél szakmai gyakorlatot teljesítésére (SMP), oktatók külföldi egyetemeken való előadásainak finanszírozására (STA), és az adminisztratív személyzet tapasztalatszerzésére (STT).

 
Az ERASMUS program keretén belül a 2013-2014-es tanévre pályázati felhívást írunk ki:

 

    1. HALLGATÓI MOBILITÁS (SM)

    2. HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT (SMP)

 

Az ERASMUS programban való részvételhez a következő feltételeknek kell megfelelni:
•    a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem beiratkozott hallgatója legyen függetlenül az oktatási szinttől (alapképzés, mesteri, doktori) és helyzettől  (ösztöndíjas vagy fizetéses);
•    a mobilitás megkezdésekor legalább egy elvégzett tanév (csak az alapképzésre vonatkozik);
•    nincsen elmaradott vizsgája;
•    rendelkezzen nyelvvizsgával egy nemzetközi nyelvből vagy az ország nyelvéből, ahol tanulni szeretne;
•    nem vett részt eddig ERASMUS programban;

Az ösztöndíj mértéke országonként változó, de a minimum ~400 euro/hónap


 A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

1.    Jelentkezési lap
2.    Hallgatói nyilatkozat
3.    CV – Europass formátumban (www.europass.hu) magyarul, románul, és angolul*
4.    Motivációs levél (1 A4-es oldal terjedelemben, magyarul, románul, és angolul)*
5.    Tanulmányi eredmények (foaia matricola)
6.    Nyelvtudás igazolása (amennyiben angol nyelven kíván tanulni)
7.    Személyi igazolvány másolata
8.    Egyebek: TDK-n való szereplés, publikációk, tanári ajánlás, egyéb szakmai, társadalmi tevékenységről szóló igazolás**
*amennyiben angol nyelven fog továbbtanulni
**a pályázat elbírálásánál előnyben részesíti a hallgatót

Hallgatói pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Hallgatói nyilatkozat

Partner egyetemek listája


    3. OKTATÓI MOBILITÁS (STA)

-    Minimum 5 nap tartózkodás a fogadóintézményben
-    Minimum 8 óra tanítás
-    Személyi igazolvány másolata
-    Tanári jelentkezési lap – letölthető a honlapról
-    Munkaterv – letölthető a honlapról
-    Europass CV románul és magyarul (valamint angolul, ha nem Magyarországra megy)

Jelentkezési lap

Oktatási terv modell

Partneregyetemek listája


    4. ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZETI MOBILITÁS (STT)

-    Minimum 5 nap, maximum 6 hét időtartam
-    Személyi igazolvány másolata
-    Jelentkezési lap – letölthető a honlapról
-    Munkaterv – letölthető a honlapról
-    Europass CV románul és magyarul (valamint angolul, ha nem Magyarországra megy)

Jelentkezési lap

Munkaterv modell

További információk
Szegedi Attila, Erasmus koordinátor
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,
Bordi Alíz, főtitkár
Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

A pályázatok leadási határideje: 2013. Március 28, csütörtök, 13.00 óra

Naptár

© copyright UAT 2018
created by Smartsoft