Navigator
ERASMUS
ERASMUS este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), plasamente la instituții din străinătate (SMP), stagii de predare la universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

În cadrul programului ERASMUS anunțăm apelul pentru anul universitar 2013-2014:

 

    1. MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)

    2. PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)


Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
•    să fie înmatriculați la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
•    să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
•    să fie integraliști după ultima sesiune de examene;
•    să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
•    să nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fără suport financiar din partea Uniunii Europene;

Suma bursei se schimbă în funcție de țara de destinație (dar se poate aștepta la ~400 euro/luna)

Dosarul de aplicații trebuie să cuprindă următoarele documente:
1.    Fișa candidatului
2.    Declarație pe propria răspundere
3.    CV Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp)*
4.    Scrisoare motivațională*
5.    Foaia matricolă
6.    Document, care atestă capacitatățile lingvistice
7.    Copie după Carnetul de Identitate
8.    Altele: participare la conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale sau sociale
*în limba română și limba instituției gazde
**constituie avantaj la evaluare


Apel general studenti

Fisa candidatului

Declaratie pe propria raspundere

Lista Universitatilor partenere

 
    3.MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

-    Minim 5 zile petrecute la o universitate din străinătate
-    Minim 8 ore de predare effectuate
-    Copie după Carnetul de Identitate
-    Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-    Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-    CV în format Europass (în limba română, și engleză)

Fisa candidatului

Model program de predare

Lista universitatilor partenere

    4.FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

-    Minim 5 zile, max. 6 săptămâni
-    Copie după Carnetul de Identitate
-    Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-    Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-    CV în format Europass (în limba română, și engleză)

Fisa candidatului

Model plan de lucru


Informații suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,
Bordi Alíz, secretar șef
Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: joi, 28 martie 2013, ora 13:00
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft