Navigátor
A Symbolon folyóirat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLON - SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE

 

LECTORI SALUTEM !

 

          
          A SYMBOLON a multidiszciplináris szemlélet jegyében szerkesztett tudományos folyóirat, amelyet a színháztudományi kutatások megújítását célzó törekvéseink hivtak életre. Folyóiratunk ösztönzője kíván lenni mindazon szellemi erőfeszítéseknek, amelyek a színháztudomáyi diszciplinák módszertani perspektívájából közelítík meg a színházi jelenségeket. A színháztörténeti, -esztétikai, -antropológiai, -szociológiai, -szemiotikai, valamint a színészképzéshes kapcsolódó pszichologiai és pedagógiai kutatások mellett teret biztosítunk a színpadi nyelvet megújító kortárs kísérleti törekvések bemutatásának is.
          A SYMBOLON multikulturális folyóirat: románul, magyarul és a legfontosabb világnyelveken egyaránt közlünk írásokat. A lap szerkesztői vezérlő elvként vallják magukénak e multikulturális szemléletet. Hitünk szerint ennek felvállalása olyan megkülönböztető védjegye folyóiratunknak, amelyet olvasóink is értékelni fognak. Meggyőződésünk, hogy a kevésbé ismert nyelveken közzétett tanulmáyok is nyugodtan besorolhatók a világnyelveken megjelenő irások mellé.


*


          SYMBOLON has emerged from the desire to revigorate theatre studies. It is a multidisciplinary scientific review wich encourages the research of theatrical phenomena from the methodological perspective of theatre sciences. Its columns host studies related to the history, theory, sociology and semiotics of theatre, as well as to the pedagogy of acting, theatre anthropology, aesthetics, phychology and other scientific fields. It is also concerned with the presentation of innovative trends in theatrical language and recent experiments.
          SYMBOLON is a multicultural publication. It contains studies and articles in Romanian, Hungarian, as well as in international languages. Multiculturality is a basic principle for its editors  and provides the distinctive feature of this review, wich we anticipate to appeal to our readers. However, we consider that studies written in lesser known languages can be also successfully ranked with those written in internationally known ones.

 

  Főszerkesztő/Chief editor
Dr. BÉRES András, egyetemi professzor 

 

Symbolon 2000

 

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG / EDITORIAL BOARD

 

Főszerkesztő/ Chief editor


Dr. Béres András, egyetemi professzor
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Felelős szerkesztők/ Responsible editors


 Dr. Minier Márta, egyetemi adjunktus
University of Glamorgan, Cardiff

 

Dr. Alina Nelega, egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem


 Dr. Cristian Stamatoiu,  egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

 Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Szerkesztőségi titkár/ Secretary of the editorial board


Csép Zoltán, egyetemi tanársegéd
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Szerkesztőség/ Editors


Dr. Albert Mária, egyetemi adjunktus
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Dr. Sorin Crişan, egyetemi professzor
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Dr. Gajdó Tamás, tudományos főmunkatárs
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet,
Budapest

 

 Dr. Gáspárik Attila, egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi professzor
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest


 Dr. Katja Krebs, egyetemi adjunktus
University of Bristol, Bristol

 

Dr. Lázok János, egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Dr. Denis Poniž, egyetemi professzor
University of Ljubljana – Academy for
Theatre, Radio, Film and Television

 

 Dr. Marius Porumb, egyetemi professzor
A Román Tudományos Akadémia tagja, Archeológiai

és Művészettörténeti Intézet, Kolozsvár

 

Dr. Lucian Roşca, egyetemi docens
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 


 

     

Instrucțiuni pentru autori          Szerkesztési elvárások          Manuscript preparation

 

 

 

SYMBOLON
ISSN 1582-327X

EDITURA UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ
A MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM KIADÓJA
THE PUBLISHING HOUSE OF THE UNIVERSITY OF ARTS FROM TÂRGU-MUREŞ

RO 540057 Târgu-Mureş/ Marosvásárhely • Str. Köteles Sámuel u. 6
Tel./Fax: (040) 0265-266281 • e-mail: uat@uat.rowww.uat.ro, http://www.symbolon.ro/

 

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft