Navigátor
Tudományos konferenciák


A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara konferenciát szervez a következő címmel:


AZ INTERAKTÍV MÉDIA HATÁSA A TÁRSADALOMRA


II. Médiatudományi Konferencia
Marosvásárhely, Művészeti Egyetem,
2013. május 24.


A médiát „negyedik hatalomnak” is becézik, hiszen megjelenése óta legfőbb szerepe a hatalom megosztásának elvét hirdető, demokratikus államok intézményeinek - a törvényhozássnak, végrehajtásnak, igazságszolgáltatásnak - ellenőrzése. Ezt a feladatot ellátni komoly szakmai felkészülést igényel. Világszerte hangsúlyt fektetnek a sajtóban, médiában dolgozók képzésére, a különböző médiatermékek munkatársai szakmai grémiumokat alkotnak, mesterségbeli tudást díjazó kitüntetéseket hoztak létre. A tömegtájékoztatásban dolgozni dicsőség és felelősség – tanultuk mostanáig.
Az interaktív médiaformák megjelenése alapjaiban változtatta meg ezt a helyzetet. Az elmúlt egy-két évtizedben a technikai fejlődés lehetővé tette, hogy bárki, mindenfajta előképzés nélkül is, részt vehessen a tömegtájékoztatásban.
Konferenciánk célja teret adni mindazoknak az elemzéseknek, amelyek etikai, szociológiai, kommunikációs, jogi vagy akár esztétikai megközelítésben taglalják az interaktív médialehetőségek és a társadalom kapcsolatát.
A sokirányú, sokszempontú és előítélet-mentes megközelítés azért is fontos, mert ma világszerte ütköznek az álláspontok azzal kapcsolatosan, hogy van-e szükség újabb jogi szabályozók bevezetésére, például az internet világában. Erre a jövő szempontjából fontos kérdésre nézetünk szerint csak multidiszciplináris megközelítéssel lehet válasz(oka)t keresni.
Ebből a megfontolásból várjuk konferenciánkra mindazok jelentkezését, akik a szociológia, kommunikáció-tudományok, etika, jog, esztétika területén munkálkodnak, és készek - a saját szakszempontjaik szerint - a valamennyiünket érintő média területén megfigyeléseket végezni, az úgynevezett „új média” által kiváltottváltozásokat elemezni.
A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2013. május 17. Kérjük, maximum 200 szavas rezüméjét (magyar, román vagy angol nyelven) küldje e-mail-ben a következő címekre: santhaagnes@yahoo.de, kos.anna@yahoo.com. A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása után) szándékunkban áll megjelentetni a Művészeti Egyetem SYMBOLON című periodikájában (a SYMBOLON a CEEOL adatbázis része).
További információk: Sántha Ágnes (santhaagnes@yahoo.de).

 

*

The Hungarian Faculty of the University of Arts Târgu-Mureș announces its call for papers for its conference:


THE EFFECT OF INTERACTIVE MEDIA UPON SOCIETY


Second Conference on Media Studies
Târgu-Mureș, University of Arts
Köteles Sámuel str. 6
May 24, 2013

 


Media has often been called the „fourth power”, as its main role has been controlling the democratic state institutions – legislation, law enforcement and justice –. Pursuing such a task needs serious professional skills. Worldwide, journalists and media workers are being thoroughly trained for their profession, there are a number of professional fora as well as distinctions for those excelling in their profession. Up to now it has been taught that working in the mass media is an honour and involves responsibility at the same time.
The emergence of the interactive media radically changed this situation. In the past one or two decades, the technical evolution made it possible for everyone to become a part of mass communication, even without any qualification.
The aim of our conference is to encourage the dissemination of all those analyses that deal with the ethical, sociological, communicative, legal or aesthetic aspects of the links between interactive media and society at large.
The need for a multidirectional, multidimensional and prejudice-free approach is the more important as there is a worldwide collusion of views regarding the need for introducing new legal regulations, for example in the world of the internet. This question, crucial for the future, can only be answered from a multidisciplinary approach.
On the ground of the above considerations we encourage the participation of academics and professionals from the disciplines communication studies, sociology, ethics, law and aesthetics, who are working on media phenomena and analysing the changes generated by the new media.
The deadline for abstract submission is May 10 2013. Please send Your abstract of up to 200 words by e-mail to the following addresses: santhaagnes@yahoo.de , kos.anna@yahoo.com . We intend to publish the papers in the peer-reviewed journal SYMBOLON. For further information please contact Ágnes Sántha (santhaagnes@yahoo.de).

 

***

 

 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát szervez a következő címmel:

 

A színház 1989 előtt és után.
A 100 éve született Tompa Miklós tiszteletére

 

XI. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia,
Marosvásárhelyen, a Művészeti Egyetemen,
2010. december 17-18-án.


1989-ben leomlott Közép-Kelet Európában a hallgatás fala. Az újságok, rádiók, televíziók, az egyházak, a könyvkiadók elkezdtek a saját hangjukon beszélni. A politikai fordulatok sodrásában átalakult a közbeszéd egésze. Minket az érdekel, hogy mi történt ez idő alatt a színházakkal. Mi volt a színházak és a színházművészet helyzete közvetlenül ’89 előtt Közép-Kelet Európa államaiban, s mi történt velük az elmúlt húsz év alatt a társadalmi átrendeződés és a világban azóta lejátszódott változások nyomán. Számtalan jelentős tanulmány foglalkozik ezekenek a jelenségeknek a feltárásával. Mi fórumot szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy ennek a kérdéskörnek a kutatói találkozzanak egymással, bemutassák és megvitassák felismeréseiket, legújabb kutatási eredményeiket.

 

Ugyanekkor ezt a konferenciát a decemberben 100 éve született Tompa Miklós emlékének ajánljuk, aki a ’89 előtti romániai magyar színjátszás meghatározó egyénisége volt. Személye több szállal is szorosan kötődik Marosvásárhelyhez, ő a marosvásárhelyi intézményesült színjátszás egyik megalapítója, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jogelődjének, a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetnek kiemelkedő tanára, majd rektora. Ezért kiemelt figyelemmel várunk olyan dolgozatokat, amelyek a Tompa Miklós színházi munkásságával foglalkoznak.

 

A konferenciára egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. A konferencia nyelve román, magyar, angol és francia. Egy előadás időtartama 15 perc. A más városból és külföldről érkezőknek szállást és ellátást biztosítunk.

 

A jelentkezés és rezümé elküldésének határideje: 2010. december 6. Kérjük, max. 200 szavas rezüméjét küldje el e-mail-ben magyar/román és angol vagy francia nyelven, a következő címre: csep_zoltan@yahoo.com (magyar és angol), cstamaty@yahoo.fr (román és francia) .

 

A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása nyomán) szándékunkban áll megjelentetni a SYMBOLON című színháztudományi periodikában. További információk: Csép Zoltán - csep_zoltan@yahoo.com (magyarul és angolul), Cristaian Stamatoiu - cstamaty@yahoo.fr (románul és franciául).

 

 


CALL FOR PAPERS

 

The Tîrgu-Mureş University of Arts organizes
the 11th  edition of its
International Conference of Theatre Studies

on December 17-18, 2010 
with the theme

 

Theatre before and after 1989.
100 years since the birth of Miklós Tompa


The 11th edition of the International Conference of Theatre Studies organized by the Tîrgu-Mureş University of Arts is dedicated to retrospective evaluation. We invite researchers of the cultural and theatrical phenomenae to initiate a survey and analysis of the transformations (or sometimes even dramatic turns) that have occurred as a result of radical changes in Romanian as well as European social and political   life, after the fall of the communist regime in 1989. Naturally, we are aware that past resistance has affected in some form the evolution of artistic creation and cultural phenomenae, especially in Central and Eastern Europe. Nevertheless, the process involved innovative aspects as well, and a complex analysis may shed light on a reality that we have to acknowledge and to which we have to relate with lucidity. 


Since 1989 the presses, radio, television, publishing houses, institutions of art have gradually found their own voice. However, in the whirl of political transformations, public discourse has undergone structural changes. We are interested in mutations in the field of performing arts, as well as related institutions in Central and Eastern Europe. A vast number of important studies have been dedicated to these themes. We would like to create a forum for the discussion of recent directions of research.


We are interested in interdisciplinary, fundamental and applicative research, as well as documentary presentations. Has the post-communist social factor invaded the sphere of artistic imagination? We invite participants to discuss questions like this, in a balanced dialogue, kept within the consecrated boundaries of humanity. This international conference open to all scholars and creators interested, offers the possibility to reflect on cultural and social realities as well as artistic productions.


As this year we celebrate the centenary of the birth of Miklós Tompa, distinguished personality of the Hungarian theatre in Romania, the conference is dedicated to his spiritual legacy. One of the founders of institutionalized theatre in Tîrgu-Mureş, he also participated in the founding of the Szentgyörgyi István Theatre Institute (the rector of which he was in the period 1967 – 1981), the predecessor of the Tîrgu-Mureş University of Arts.


We welcome papers in the two complementary directions, from academics, researchers, doctoral students. The working languages of the conference are Romanian, Hungarian, English and French. The duration of a presentation is maximum 15 minutes. We offer accommodation and meals to participants from outside the city of Tîrgu Mureş. The deadline for application and resumes is December, 6, 2010. Resumes (maximum 200 words) should be written in one of the working languages of the conference and sent to either cstamaty@yahoo.fr or csep_zoltan@yahoo.com. After being reviewed by specialists, papers will be published in SYMBOLON, the theatre studies journal of the University. Further information, contact persons: Cristian Stamatoiu (for Romanian and French) cstamaty@yahoo.fr, Csép Zoltán (for Hungarian and English) csep_zoltan@yahoo.com

 


L’Université d’Art Dramatique
organise le  17-18 décembre 2010 à son siège de Tîrgu-Mures, Roumanie
l’ XI-ème édition de son colloque international avec la thématique :


Le Théâtre avant et après 1989.
Centenaire Tompa Miklós


Cette XI-ème édition de notre traditionnel colloque est ciblé sur une démarche contrastive. Tenant compte des changements dramatiques survenus dans le paysage européen après la chute du Mur en 1989 et les fins possibles de la Guerre Froide, on invite les analystes de la culture et les critiques du théâtre à réfléchir sur les changements impliqués par la chute du communisme dans la domaine des arts du spectacle, surtout dans le Centre et l’Est de l’Europe. En dehors du discours synthétique et fondamental, le discours polémique sera lui aussi possible, car les portes de notre conférence sont ouvertes envers la critique argumenté des positions déjà exprimées dans ce problème.

 

La question qui nous anime est si l’imaginaire artistique européen (surtout celui théâtral) est influencé par les réalités sociales post-communistes, et si oui, dans quel sens ? Tenant compte de la complexité du problème, les réponses devront être interdisciplinaires, objectives et humanistes, le coté pratique étant aussi apprécié.

 

Tenant compte que cette année on marque le centenaire Tompa Miklos, important homme de théâtre dans l’histoire de l’art dramatique en langue hongroise de Roumanie et ancien Recteur de notre université (1967 – 1981), veuillez accepter que cette conférence soit mise sous son patronage spirituel. 

 

On attend les interventions des universitaires, des doctorants, et des cadres de la recherche concernés par le domaine des arts du spectacle. Les langues des travaux seront : le Roumain, l’Hongrois, l’Anglais et le Français ; le résumé de l’essai (200 mots) devra être envoyé avant le 6 décembre et l’essai proprement dit jusqu’au 17-18 décembre ; la durée de l’exposé sera de 15 min. Apres l’analyse d’une commission des référents, les essais acceptés seront publiés dans la Revue des Etudes Dramatrugiques Symbolon de L’Université d’Art Dramatique de Tîrgu-Mures.
Pour les participants d’en dehors de Tîrgu-Mureş, ou de la Roumanie, les organisateurs assurent l’hébergement.
Personnes de contact :
Cristian Stamatoiu (pour le Roumain et le Français) cstamaty@yahoo.fr
Csép Zoltán (pour l’Hongrois et l’Angalis)  csep_zoltan@yahoo.com


 

 

2009 - AZ ABSZURD KIHÍVÁS. IONESCO TEGNAPTÓL MÁIG

 

A konferencia programja

Résztvevők: Ramona PREJA (Marosvásárhely), Marin MARIAN-BĂLAŞA (Marosvásárhely), Carmen MIHĂESCU (Marosvásárhely), Lucian-Emil ROŞCA (Marosvásárhely), Paul Valentin MIEREANU (Marosvásárhely), Marian SOMEŞAN (Marosvásárhely), Mihaela BUHAICIUC (USA), HARSÁNYI Zsolt (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRíNYI Ildikó (Marosvásárhely), SZABÓ Attila (Pécs, Magyarország), MIZERÁK Katalin (Budapest, Magyarország), ELEKES Márta-Adrienne (Marosvásárhely), ALBERT Mária (Marosvásárhely), PATKÓ Éva (Marosvásárhely), NAGY Imre (Pécs, Magyarország), Alina NELEGA (Marosvásárhely), Iulia POPOVICI (Marosvásárhely), Liviu TOPUZU (Marosvásárhely), Inocenţiu DUŞA (Marosvásárhely), Gavriel PĂUNESCU şi Ileana TĂNASE (Târgovişte), Cristian POPESCU (Marosvásárhely), Cristian STAMATOIU (Marosvásárhely).

 


2008 - SZÍNHÁZ – MŰVÉSZET – KULTÚRA: Interkulturális és interetnikus megközelítések

Résztvevők:  Katja KREBS (Bristol, UK), Dan VASILIU (Bukarest),BALKÁNYI  Magdolna (Debrecen, HU), Miruna RUNCAN (Kolozsvár), Sorin CRIȘAN (Marosvásárhely), Nicolae MANDEA (Bukarest), Octavian SAIU (Új- Zéland), Liviu DOSPINESCU (Quebec, Canada), CZÉKMÁNY Anna  (Budapest, HU), MUSCA Szabolcs  (Kolozsvár), Heather STROCHSCHEIN (Huro, Ohio, SUA), KILLAR KOVACS Katalin  (Marosvásárhely), VÁRSZEGI Tibor  (Jászberény, HU), KULCSAR Viktoria  (Budapest HU), Jeffrey SICHEL (Washington, USA), Bryce LEASE (Kent, UK), Raluca BALAN (Marosvásárhely), Marta MINIER (Cardiff, UK), Adriana BOANTA (Marosvásárhely), UNGVARI-ZRINYI Ildiko  (Marosvásárhely), Raluca SAS (Kolozsvár), BODO Marta  (Kolozsvár), MIKLOS Eszter-Gerda  (Debrecen, HU), ALBERT Maria  (Marosvásárhely), LAZOK Janos  (Marosvásárhely), SZABO Attila  (Budapest, HU), GASPAR Kinga  (Budapest, HU), Cristian STAMATOIU (Marosvásárhely), NAGY Imre  (Pécs, HU), KOVÁCS Levente  (Marosvásárhely), Dorina POGĂCEANU (Marosvásárhely), Philip CRISPIN (Hull, UK), BALÁSI András  (Marosvásárhely), BÍRO Béla  (Csíkszereda), KÓS Anna  (Marosvásárhely), NÉMETH Éva (Budapest, HU), ZSOLDOS Emese  (Budapest, HU), Katalin MIZERÁK (Budapest, HU), Tunde MINORICS (Pécs, HU), Rozalia LORINCZI (Marosvásárhely), Ildiko COJIC (Marosvásárhely), Timea PAPP (Veszprém, HU), David Peter FORGACS (Bécs, A), Kinga BAKK-MIKLOSI (Marosvásárhely), Marta-Adrienne ELEKES (Marosvásárhely), Carmen MIHAESCU (Marosvásárhely), Tunde MOLNAR (Marosvásárhely), Paul MIEREANU (Marosvásárhely), Marin-Marian BĂLAȘA (Marosvásárhely), Ramona PREJA (Marosvásárhely), Lucian-Emil ROȘCA (Marosvásárhely).

 

 


2007 - SZEREP-ÍRÁS ÉS IDENTITÁS. DRAMATURGIAI, KULTÚRAELMÉLETI, SZOCIÁLPSZIHOLÓGIAI MEGKÖZELITÉSEK

Résztvevök:  BÉRES András (Marosvásárhely),  GAJDO Tamás (Budapest), BÁCS Miklós  (Kolozsvár), SIN Mihai (Marosvásárhely), OLTEAN Marius (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian  (Marosvásárhely), LEAHU Oana  (Marosvásárhely), LEMNARU Daniela (Marosvásárhely), BALÁSI András (Marosvásárhely), ROSCA Lucian (Marosvásárhely), POGÃCEANU Dorina  (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), BOANTÃ Adriana  (Marosvásárhely), JÁNOSI Maria-Magdalena (Marosvásárhely), DUSA Inocenţiu (Marosvásárhely), CRISAN Sorin (Marosvásárhely), JÁKFALVI Magdolna (Veszprém), UNGVÁRI-ZRINYI  Ildikó (Marosvásárhely), BODÓ Márta  (Kolozsvár), SZABÓ  Attila (Pécs), GÁSPÁR Kinga  (Budapest), HATHÁZI András  (Kolozsvár), KILLÁR-KOVÁCS Katalin  (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), LÖKÖS Ildikó (Budapest), KORDICS Noémi  (Nagyvárad), ALBERT Mária  (Marosvásárhely), PATKÓ  Éva (Marosvásárhely), JÁNOS SZATMÁRI Szabolcs  (Nagyvárad), BARTHA Katalin Ágnes  (Kolozsvár), NÉMETH Éva (Budapest), NOVÁK Ildikó (Marosvásárhely), LÁZOK János (Marosvásárhely), OROSZLÁN Anikó  (Szeged), KULCSÁR  Viktória (Budapest), CZÉKMÁNY  Anna (Budapest), CSIKY  Csaba (Marosvásárhely), SÁNTHA Ágnes  (Marosvásárhely), KISS Beáta  (Budapest)

A konferencia programja

 

2006 - SZINHÁZ: INTÉZMÉNY/ ALKOTÁS/ KÉPZÉS

Résztvevök: ALBERT Mária (Marosvásárhely), BALÁSI András (Marosvásárhely), BALKÁNYI Magdolna (Debrecen), BÉRES András (Marosvásárhely), BODÓ Márta (Kolozsvár), BONY Charlotte (Strasbourg), BOROS Kinga (Marosvásárhely), BUDAHÁZI Attila (Marosvásárhely), CRISAN Ana-Maria (Marosvásárhely), CRISAN Sorin (Marosvásárhely), CZÉKMÁNY Anna (Budapest), CSETE Borbála (Pécs), CSÉP Zoltán (Marosvásárhely), CSIKESZ Erzsébet (Kaposvár), CSIKY Csaba (Marosvásárhely), DUSA Inocenţiu (Marosvásárhely), EGYED Emese (Kolozsvár), FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FRENT Doina (Marosvásárhely), GAJDÓ Tamás (Budapest), GUIET Magali (Strasbourg), GYÉRESI Júlia (Marosvásárhely), HATHÁZI András (Kolozsvár), HEGYI Réka (Marosvásárhely), ILYÉS István (Pécs), IMRE Zoltán (Budapest), JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs (Nagyvárad), JÁNOSI Mária Magdolna (Marosvásárhely), JOLLY Geneviève (Strasbourg), KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KIRÁLY Kinga Júlia (Budapest), KORDICS Noémi (Nagyvárad), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), KULCSÁR Andrea (Kolozsvár), KULCSÁR Viktória (Budapest), LEAHU Oana (Marosvásárhely), LELKES Zsófia (Debrecen),  LEMNARU Daniela (Marosvásárhely), MOALES Elena (Marosvásárhely), NAGY Imre (Veszprém), NOVAK Ildikó (Marosvásárhely), OLAREANU Cristinela (Marosvásárhely), OLAREANU Radu (Marosvásárhely), PAPP Tímea (Veszprém), POGACEANU Dorina (Marosvásárhely), POPA Vlad Sebastian (Nagyszeben), POTCOAVA Georgeta (Marosvásárhely), ROUSSEAU Jonathan (Strasbourg), S. PALLOS Piroska (Kaposvár), SALAMON András (Sepsiszentgyörgy), SERMASAN Mihaela (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), SUCIU Mihai (Marosvásárhely), SZABÓ Attila (Pécs), SZEBENI Zsuzsa (Budapest), TOPA Dan (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VARGA Anikó (Pécs)

 A konferencia programja

 

2005 - NÉZO, ÉLMÉNY, RECEPCIÓ

Résztvevök: ALBERT Mária (Marosvásárhely), ALBU Lelia Maria (Marosvásárhely), BALÁSI András (Marosvásárhely), BARABÁS Piroska (Marosvásárhely), BARTHA Katalin Ágnes (Kolozsvár), BÉRES András (Marosvásárhely), BIRÓ Béla (Sepsiszentgyörgy), B. FÜLÖP Erzsébet (Marosvásárhely), BODÓ Márta (Kolozsvár), CSÉP Zoltán (Marosvásárhely), CSIKESZ Erzsébet (Kaposvár), DAN Mirela (Kolozsvár), DEMCSÁK Katalin (Szeged), DUSA Inocenţiu (Marosvásárhely), EGYED Emese (Kolozsvár), FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), HATHÁZI András (Kolozsvár), HEGYI Réka (Kolozsvár), IMRE Zoltán (Budapest), JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs (Nagyvárad), JÁNOSI Mária Magdolna (Marosvásárhely), JOLLY Geneviève (Strasbourg), KÉRCHY Vera (Szeged), K. KOVÁCS István (Kolozsvár), KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), KORDICS Noémi (Nagyvárad), LÁZOK János (Marosvásárhely), LEAHU Oana (Marosvásárhely), LEMNARU Daniela (Marosvásárhely), LOKÖS Ildikó (Budapesta), MANDL Erika (Kaposvár), MOALES Elena (Marosvásárhely), MOLNÁR Klára (Debrecen), NAGY Noémi Krisztina (Kolozsvár), NEVEUX Olivier (Strasbourg), OLÃREANU Cristinela (Marosvásárhely), P. BALOGH Andrea (Szeged), PAPP Éva (Marosvásárhely), PENCIUC Traian (Marosvásárhely), POGÃCEANU Dorina (Marosvásárhely), POPA Vlad Sebastian (Bukarest), POPESCU Elena (Bukarest), POPESCU Marian (Bukarest), RÉVÉSZ Agota (Budapest), SÁNTHA Agnes (Marosvásárhely), S. PALLOS Piroska (Kaposvár), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), SZEBENI Zsuzsa (Budapest), SZOKE István (Marosvásárhely), TANÁCS Ágnes Tünde (Szeged), TAR Gabriella-Nóra (Kolozsvár), TOPA Dan (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár), ZSIGMOND Andrea (Csíkszereda)

A konferencia programja

 

2004 - IRODALMISÁG ÉS TEATRALITÁS

Résztvevök: ALBERT Mária (Marosvásárhely), ALBU Lelia Maria (Marosvásárhely), BALÁSI András (Marosvásárhely), BALOG László (Marosvásárhely), BARTHA Katalin Ágnes (Kolozsvár), BÉRES András (Marosvásárhely), BIRÓ Béla (Csíkszereda), B. FÜLÖP Erzsébet (Marosvásárhely), COVACIU Ioan (Marosvásárhely), CSÉP Zoltán (Marosvásárhely), EGYED Emese (Kolozsvár), FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), GYÉRESI Júlia (Marosvásárhely), HATHÁZI András (Kolozsvár), ILYÉS István (Kolozsvár), JÁNOSI Mária Magdolna (Marosvásárhely), KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), LEAHU Oana (Marosvásárhely), LEMNARU Daniela (Marosvásárhely), MOALES Elena (Marosvásárhely), OLAREANU Cristinela (Marosvásárhely), PANCU Liviu (Marosvásárhely), PAPP Éva (Marosvásárhely), POGACEANU Dorina (Marosvásárhely), SALAMON András (Sepsiszentgyörgy), SIN Mihai (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), SZOKE István (Marosvásárhely), TATAI Sándor (Marosvásárhely), TOPUZU Liviu (Marovásárhely), TOPA Dan (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár)

A konferencia programja

 

2003 - A RENDEZÉS MÅ°VÉSZETE

Résztvevök: ALBERT Mária (Marosvásárhely), BALÁSI András (Marosvásárhely), BÉRES András (Marosvásárhely), BARTHA Katalin Ágnes (Kolozsvár), BÉRES András (Marosvásárhely),  BIRT Mircea Alexandru (Kolozsvár), CORBEANU Aura (Nagyszeben), CRISAN Sorin (Kolozsvár), EGYED Emese (Kolozsvár), FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), GAJDÓ Tamás (Budapest), GYÉRESI Júlia (Marosvásárhely), ILYÉS István (Kolozsvár), JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs (Nagyvárad), KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KOVÁCS András (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), LEMNARU Daniela (Marosvásárhely), MAROSI Ildikó (Marosvásárhely), MOALES Elena (Marosvásárhely), NELEGA Alina (Marosvásárhely), PAPP Éva (Marosvásárhely), POPA Sebastian Vlad (Bukarest), POPESCU Marian (Nagyszeben), RUS Monica (Marosvásárhely), SELYEM Ildikó (Marosvásárhely), SARGHIE Anca (Nagyszeben), SIN Mihai (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), SZOKE István (Marosvásárhely), TAR Gabriella-Nóra (Kolozsvár), UNGVARI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár)

A konferencia programja

 

2002 - SZINHAZMÅ°VÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

Résztvevök: ALBERT Mária (Marosvásárhely), ALBU Lelia Maria (Marosvásárhely), BÉRES András (Marosvásárhely), B. FÜLÖP Erzsébet (Marosvásárhely), DANELIUC Mircea (Bukarest), EGYED Emese (Kolozsvár), FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), FRENT Doina (Marosvásárhely), GYÉRESI Júlia (Marosvásárhely), GYÖRGY Andrea (Budapest), îNSURATELU Marius, KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KIRÁLY Kinga Júlia (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), KÖTO József (Kolozsvár), LÁZOK János (Marosvásárhely), LEAHU Oana (Marosvásárhely), NELEGA Alina (Marosvásárhely), PAPP Éva (Marosvásárhely), POGACEANU Dorina (Marosvásárhely), POPESCU Marian (Nagyszeben), P. MÜLLER Péter (Pécs), RUS Monica (Marosvásárhely), SALAMON András (Sepsiszentgyörgy), SARGHIE Anca (Nagyszeben), SEBESTYÉN Aba (Marosvásárhely), SIN Mihai (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), SZEBENI Zsuzsa (Budapest), SZOKE István (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár)

A konferencia programja

 

2001 - SZINHÁZ ÉS SZINMÅ°VÉSZETI OKTATÁS

Résztvevök: BERLOGEA Ileana (Bukarest), BÉRES András (Marosvásárhely), CÃPUSAN Horia, CONTIU  Lia Codrina, FARKAS Ibolya (Marosvásárhely), FLOREA Magdalena (Marosvásárhely), GÁSPÁRIK Attila (Marosvásárhely), HORVÁTH Andor, IATCU Tatiana, KILLÁR KOVÁCS Katalin (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente (Marosvásárhely), KÖTO József (Kolozsvár), LÁZOK János (Marosvásárhely), MARICA Valentin (Marosvásárhely), OLÃREANU Cristinela (Marosvásárhely), POGÃCEANU Dorina (Marosvásárhely), RUS Monica (Marosvásárhely), SARGHIE Anca (Nagyszeben), SIN Mihai (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), TOBOSARU Ion (Bukarest), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár)

A konferencia programja

 

2000 - SZÖVEG ÉS ELOADÁS

Résztvevök: ARI-NAGY Barbara (Marosvásárhely), BÉRES András (Marosvásárhely), FURNEA Anda Cristina (Marosvásárhely), KILLÁR Katalin (Marosvásárhely), KOVÁCS Levente, LÁZOK János (Marosvásárhely), OLÃREANU Cristina (Marosvásárhely), SARGHIE Anca (Nagyszeben), SIN Mihai (Marosvásárhely), STAMATOIU Cristian (Marosvásárhely), UNGVÁRI ZRINYI Ildikó (Marosvásárhely), VODA-CAPUSAN Maria (Kolozsvár)

A konferencia programja

Naptár

© copyright UAT 2018
created by Smartsoft