Navigator
Carta Universitatii

 

CARTA

UNIVERSITĂȚII DE ARTE
TÂRGU-MUREȘ

2011

 
I. PREAMBUL


Art. 1. (1) Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, înființată în anul 1946 prin Decretul-lege nr. 276, este o instituție de învățământ superior de stat, multiculturală și multilingvă, care desfășoară activități de învățământ, creație artistică și cercetare științifică pe baza reglementărilor și valorilor de referință stabilite în Carta Universității, în conformitate cu legislația națională și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior. Ea este, totodată, și o instituție de spectacole care susține o stagiune în condițiile artistice și organizatorice ale teatrelor profesioniste.
(2) Universitatea de Arte funcționează în baza Constituției României și a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a altor legi și reglementări naționale în domeniile învățământului și culturii, precum și a reglementărilor proprii.
(3) Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este acreditată cu calificativul Grad de încredere ridicat.
(4) Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este o instituție de interes public, independentă de ideologii, religii și doctrine politice, atașată tradiției gândirii și creației libere, libertății academice, recunoașterii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și principiul supremației legii.
(5). Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este persoană juridică de drept public care, în raporturile sale cu terții, se identifică prin:
a). Denumire: denumirea oficială este Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. Denumirea în limba maghiară este Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem;
b). Sediul rectoratului: Târgu-Mureș, cod poștal 540057, strada Köteles Sámuel, nr. 6;
c). Tel/fax/e-mail: 0040-265-266.281 / uat@uat.ro;
d). Site: www.uat.ro;
e). Ziua universității: 9 aprilie;
f). Antetul universității: este stabilit de Senat.


II. MISIUNE


Art. 2. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș pregătește specialiști în domeniul artelor, precum și în cel al audiovizualului și multimedia în limbile română și maghiară, la nivelul ciclurilor de licență, master și doctorat. Totodată, Universitatea de Arte organizează anual o stagiune de teatru și una de teatru de animație, cu participarea studenților și cadrelor didactice, în condițiile instituțiilor profesioniste de spectacole. În această situație, misiunea asumată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș se concentrează pe următoarele:
a). Organizarea studiilor universitare de licență, master și doctorat în vederea asigurării formării inițiale și continue a creatorilor și specialiștilor în domeniul artelor teatrale, muzicale și vizuale, audiovizualului și multimedia în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-cultural.
b). Promovarea activităților creative ale cadrelor didactice și ale studenților în domeniul artelor teatrale, muzicale, al artelor plastice, al audiovizualului și multimedia, precum și a cercetării fenomenelor artistice și comunicației în concordanță cu cerințele circuitului național și internațional de valori.
c). Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale, multilingvistice și interconfesionale, în vederea predării, învățării, creației și cercetării în limbile română și maghiară, în condiții de egalitate.
d). Participarea la dezvoltarea locală, regională, națională și europeană prin implicarea efectivă a activităților desfășurate în viața culturală și educațională a comunității, precum și prin diseminarea rezultatelor în aceste spații culturale.

 

Textul Cartei în întregime:  Carta UAT

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft