Navigator
Conducerea universității

Rector:
Prof.univ.dr. Sorin Crișan

 

Prorector:
Conf.univ.dr. András Balási


Membrii Senatului:


1.Prof.univ.dr. Sorin Crișan
2.Conf.univ.dr. Oana-Veronica Leahu
3.Conf.univ.dr. Tünde Molnár
4.Conf.univ.dr. Cristian Stamatoiu
5.Conf.univ.dr. Ildikó Ungvári-Zrínyi
6.Conf.univ.dr. András Balási
7.Conf. univ. dr. Anna Kós
8.Conf.univ.dr. Daniela Lemnaru

9.Lect.univ. drd. Magdalena Florea – președintele Senatului
10.Lect.univ.drd. Loránt András
11.Lect.univ.drd. Zsolt Harsányi 
12.Lect.univ.drd. Carmen Mihăescu 
13.Pálfi Péter, student 
14.Márton Adorján Kecskés, student 
15.Ana Niculescu, student  
16.Alin Stanciu, student 


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN - rector
Conf.univ.dr. András BALÁSI - prorector
Conf.univ.dr. Oana LEAHU-  Decan
Conf.univ.dr. Anna KÓS – Decan
Ec.jr. Levente SIPOS - Director General Administrativ
Adelin ILIE - student
 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Decan: Conf.univ.dr. Oana LEAHU

 

Consiliul Facultății de Arte în limba română:
1.Conf.univ.dr. Lelia ALBU
2.Conf.univ.dr. Oana LEAHU
3.Conf.univ.dr. Cristian STAMATOIU
4.Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU
5.Conf.univ.dr. Ramona PREJA
6.Lect.univ.drd. Magdalena FLOREA
Studenți:  
Eugen NEAG, an II, masterat, Arta actorului
Teodora SÂNTEAN, an I., Pedagogie muzicală

 

Departamentul de Teatru și Arte vizuale

Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU – Director de Departament

 

Consiliul Departamentului:
1.Conf.univ.dr. Lelia ALBU
2.Conf.univ.dr. Oana LEAHU
3.Conf.univ.dr. Cristian STAMATOIU
4.Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU
5.Lect.univ.drd. Magdalena FLOREA


Departamentul de Muzică
Conf.univ.dr. Ramona PREJA – Director de Departament

 

Consiliul Departamentului:
1.Conf.univ.dr. Ramona PREJA

2.Lect.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

3.Lect.univ.dr. Vasile Petronius Aciocîrlănoaei


FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Decan: Conf.univ.dr. Anna KÓS

 

Consiliul Facultății de Arte în limba maghiară:
1.Conf.univ.dr. Attila-Csaba GÁSPÁRIK
2.Conf.univ.dr. Márta ELEKES
3.Conf.univ.dr. Anna KÓS
4.Lect.univ.drd. Zsolt HARSÁNYI
5.Asist.univ.drd. Klára TOMPA
Studenți:  
Nándor POSZET, an III, Artele spectacolului - actorie
József SZABÓ, an II.,Pedagogie muzicală

 

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Științe ale Comunicării

Lect.univ.drd. Zsolt HARSÁNYI – Director de Departament

 

Consiliul Departamentului:
1.Conf.univ.dr. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI
2.Conf.univ.dr. Anna KÓS
3.Lect.univ.dr. Ildikó COJIC
4.Lect.univ.drd. József BARTHA
5.Lect.univ.drd. Zsolt HARSÁNYI
6.Lect.univ.drd. Kinga LUCA
7.Asist.univ.drd. Klára TOMPA


Departamentul de Muzică
Conf.univ.dr. Márta ELEKES – Director de Departament

 

Consiliul Departamentului:
1.Conf.univ.dr. Márta ELEKES
2.Conf.univ.dr. Tünde MOLNÁR
3.Conf.univ.dr. Gyöngyvér MAKKAI


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft