Navigator
Documente de inființare

DECRETE - LEGI


Ministerul Artelor
Legea Nr.276


Mihai I,

Prin grația lui Dumnezeu și voința naționalã, Rege al României,
La toți de fațã și viitori, sãnãtate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Artelor cu Nr. 4.947 din 1946,
Vãzând jurnalul Consiliului de Miniștri Nr.417 din 1946;
În baza dispozițiunilor înaltului decret regal Nr. 1.626 din 31 August 1944,
Am decretat și decretãm:

 

DECRET-LEGE
pentru înființarea Conservatorului Maghiar de Muzicã și Artã
Dramaticã din Cluj

Art. I. Se înființeazã, pe data publicãrii prezentului decret-lege în Monitorul Oficial, Conservatzorul Maghiar de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj.
Art. II. Conservatorul Maghiar de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj va funcționa în conformitate cu dispozițiunile legii pentru organizarea și funcționarea învãțãmântului superior.
Art. III. Conservatorul Maghiar de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj va funcționa cu urmãtoarele catedre, asistenți și personal administrativ:

Catedre:

- Dicțiune, dramã și comedie, 1.
- Regie scenicã, 1.
- Teorie și solfegii, 1.
- Armonie, contrapunct și compoziție, 1.
- Canto, 2.
- Cor și dirijare coralã, 1.
- Pian, 2.
- Vioarã 2.
- Istoria muzicii, folclor, 1.

Asistenți:

- Dicțiune, dramã și comedie, 1.
- Pian, 3.
- Vioarã, 2.
- Corepetiție pian, 2.
- Orgã, 1.
- Harpã, 1.

 

Personal administrativ:

Prim secretar, 1, grupa A 33, tip 24.
Secretar, 1, grupa A 33, tip 27.
Oameni de serviciu 2, grupa A 1, tip 10 (19).

Art.IV. Actualii profesori ai fostului Conservator de Stat Maghiar din Cluj, care îndeplinesc condițiunile cerute de legea relativã la organizarea învãțãmântului superior, vor putea fi încadrați profesori definitivi, cu respectarea drepturilor de vechime anterioare.
Restul profesorilor rãmași neîncadrați ca profesori definitivi, vor putea fi încadrați ca asistenți, cu respectarea drepturilor de vechime anterioare.
Art.V. Profesorii și asistenți vor fi încadrați, în condițiunile art. 4 de cãtre o comisie specialã instituitã de Ministerul Artelor și având în compunerea ei un delegat al ministerului și doi profesori definitivi dela Conservatorul de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj.
Comisia va putea fi completatã cu un reprezentant al Corpului profesoral dela fostul Conservator de Stat Maghiar din Cluj acest reprezentant participând la lucrãri cu vot consultativ.
Art. VI. Conservatorul Maghiar de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj va folosi gratuit edificiul și inventarul fostului Conservator de Stat din Cluj, strada Moților Nr.5.
Art.VII. Completarea posturilor Conservatorului Maghiar de Muzicã și Artã Dramaticã din Cluj, înființat prin prezentul  decret-lege, ce va face dupã data de 1 aprilie 1946.

Ministerul Artelor va înscrie în bugetul sãu pe exercițiul 1946/1947 sumele corespunzãtoare cheltuielilor de personal, materiale necesare pentru funcționarea acestui conservator.
Dat în București la 8 Aprilie 1946.

MIHAI


Ministerul Artelor,                                                                             Ministerul finanțelor ad-interiu,

M. Ralea                                                                                                      Gh. Tãtãrescu

Nr. 1.291

 

 

 


EXTRAS

 

din Monitorul Oficial  nr. 249 din 26 octombrie 1948 (Partea IA)
Legi, Regulamente și dispozițiuni cu caracter normativ

 

MINISTERUL ÎNVÃÎÃMÂNTULUI PUBLIC

 

Noi, ministrul învãțãmântului public,
Având în vedere prevederile decretului Nr. 175 pentru reforma învãțãmântului, publicat în Monitorul Oficial Nr. 177 din 3 august 1948,
Decidem:

Art.1. – Învãțãmântul superior cuprinde urmãtoarele instituții:
...

Institutul de Artã din Cluj, cu urmãtoarele facultãți:
Facultatea de muzica cu 4 secții
a) secția instrumentalã;
b) secția vocalã;
c) secția compoziții;
d) secția și muzicologie și folclor
Durata de studii 4 ani.

 Facultatea de teatru cu 3 secții:
a) secția de artã dramaticã;
b) secția de regie;
c) secția de teatrologie;
Durata de studii 4 ani

...

Institutul de Artã din Cluj, cu limbã de predare maghiarã și cu urmãtoarele facultãți:
Facultatea de muzicã, cu 4 secții:
a) secția instrumentalã;
b) secția vocalã;
c) secția compoziții;
d) secția muzicologie și folclor.
Durata de studii 4 ani.

Facultatea de teatru cu 3 secții:
a) secția de artã dramaticã;
b) secția de regie;
c) secția de teatrologie.
Durata de studii de 4 ani

 

 

 

 

 

EXTRAS

 

din Buletinul Oficial al Republicii Populare Române
Nr. 101 din 6 noiembie 1950


Hotãrârea nr. 1137
privind pregãtirea cadrelor artistice superioare


Consiliul de Miniștri, în ședința de la 20 Octombrie 1950,
Vãzând referatul președintelui Comitetului pentru Artã, înregistrat sub Nr. 1.696 din 23 Septembrie 1950;
În temeiul art. 72 din Constituția Republicii Populare Române,
Hotãrãște:


Art.1. – Pregãtirea cadrelor artistice superioare va fi asiguratã de urmãtoarele institute de Învãțãmânt Superior Artistic:
...

Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” la Cluj, cu o secție de artã dramaticã cu limba de predare românã și o secție de artã dramaticã și regie cu limba de predare maghiarã. 

 

Dr. Petru Groza, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Chivu Stoica, I. Chișinevschi, Ed. Mezincescu, Miron Constantinescu, Stanciu Stoian , I. Vințe, Emil Bodnãraș, Alex. Bârladeanu, Gh. Gaston Marion, Gh. Vasilichi, Stelian Nițulescu, A. Bunaciu, Const. Prisnea, V. Vaida, V. Malinschi

 

 


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft