Navigátor
Az egyetem története

1946 Mihály király által ellenjegyzett 276/1946. 04. 09. számú törvényerejű rendelet nyomán, Kolozsváron magalakult egy magyar nyelvű Zene-és Színművészeti Konzervatórium, a marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem jogelődje;
1948  a Közoktatási Minisztérium 263.327/1948. számú rendelete alapján, Kolozsváron két művészeti intézmény kezdte meg tevékenységét: a Román Művészeti Intézet zene, színművészet és tánc szakokkal, illetve a Magyar Művészeti Intézet zene, rendező, színművészet és tánc szakokkal, amelynek a keretében tovább folytathatták tanulmányaikat a Konzervatórium hallgatói;
1950  a Minisztertanács 1137/1950. 11. 6. számú határozata alapján a két kolozsvári Művészeti Intézet színházművészeti karainak az összevonásával megalakult a „Szentgyörgyi István” Színművészeti Intézet, egy román nyelvű színművészeti tagozattal és egy magyar nyelvű színművészeti és rendezői tagozattal;
1954 a Minisztertanács 1508/1954.08.14. számú határozata alapján a kolozsvári intézmény román nyelvű színművészeti tagozatát és magyar nyelvű tagozat rendező szakát áthelyezték a bukaresti „I.L.Caragiale”Színház-és Filmművészeti Intézetbe, a magyar nyelvű színművészeti szakot pedig „Szentgyörgyi István”Színművészeti Intézet néven Marosvásárhelyre;
1962  felavatták az egyetem gyakorló színpadát, a Stúdió Színházat, amely rövid időn belül az erdélyi magyarság hetedik színházává nötte ki magát;
1972  újraszervezték rendező szakon az egyetemi tanulmányokat, amelyet egyetlen évfolyam végzett el;
1976  újraindították a román nyelvű színészképzést;
1991  újraszerveztük a rendező képzést román és magyar nyelven;
1991  az intézmény megnevezése átváltozott Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémiává;
1992  megszerveztük az első nemzetközi színháztudományi konferenciát;
1995  megszerveztük a színháztudományi szakképzést magyar és a következő évben román nyelven is;
1998  Románia Kormányának 57/1998.02.02. számú határozata nyomán az intézmény neve Színházművészeti Egyetemmé változott át;
2000  megjelent az egyetem Symbolon című több nyelvű, tudományos szemléjének első száma;
2001  az országos akredditációs bizottság akredditálta az egyetemen folyó rendező képzést;
2002 az országos akredditációs bizottság 1336/13.06.2002 számú ideiglenes műkődési engedélye alapján megszerveztük a bábművész képzést;
2003  az országos akredditációs bizottság 1412/2004. 06. 01. végzésével akredditálta színháztudományi szak mükődését;
2003  a tudományos kutatás országos tanácsa 3/CC-C oklevelével elismerte az egyetemen szervezett Színházművészeti és Színháztudományi Műhely mükődését;
2004  az országos akredditációs bizottság 76/2005.01.12. számú átíratával /külön-külön újraakredditálta a román és a magyar nyelvű színészképzést;
2004  az országos akredditációs bizottság 1401/2004.06.01. számú ideiglenes mükődési engedélye alapján megszerveztük a zenetanári képzést;
2004  az Oktatási Minisztérium 34.973/2004.07.29. számúengedélye alapján nyelv és beszéd az előadás művészetben címmel mesterfokozatú képzést indítottunk román nyelven, 2006 pedig magyar nyelven is;
2005  az Oktatási Minisztérium 33.301/2005.06.13 számú engedélye alapján mesterfokozatú rendező képzést szerveztünk román és magyar nyelven;
2005  az egyetem az Oktatási és Kutatási Minisztérium 5661/2005.12.12 számú rendeletével elnyerte a doktor képzés megszervezésének jogát a színháztudományok terén;
2005  Románia Kormányának 88/2005 számú határozata két kar műkődését tette lehetővé a masrosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemen: a színházművészeti és a zeneművészeti karokét;
2005  Befejeződtek aPálffy Ház átalakítási munkálatai és átadtuk a megújtott épületet az oktatás számára;
2006  Átadtuk hallgatóink használatába, a Prospero Alapítvánnyal kötött szerződés alapján, az egyetem kollégiumának az épületét;
2007  Átadtuk a látványtervező szakos és zenetanár szakos  hallgatók használatára az egyem udvarán befejezett épületet.
2008  A felsőoktatási minőségbiztosítási tanács újraakkreditálta a rendező szakot, engedélyezte a látványtervező szak indítsát és akkreditálta a színész szakos mesterképzést román és magyar nyelven.
2009  A felsőoktatási minőségbiztosítási tanács engedélyezte a mozgásművészeti szak, valamint új mesterképzések indítását teatrológia, drámaírás, bábművészet és rendező szakokon, román és magyar nyelven. Az egyetem udvarán felújított épületben a könyvtár, az adminisztratív irodák egy része és vendégszobák kaptak helyet. Az 1093/2009-es kormányhatározat alapján, az egyetem új neve Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.
2010    A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem megkata az emelt szintű akkreditációt a felsőoktatási minőségbiztosítási tanácstól.

2011    Akkreditálták a magyar nyelvű zenetanár szakot, engedélyezték az audiovizuális kommunikáció  - multimédia szakot alapképzésen és újra akkreditálták a színész, bábszínész és teatrológia szakokat alapképzésen, román és magyar nyelven.

 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jelenleg a 966/29.09.2011-es kormányhatározat alapján, a Magyar Művészeti és a Román Művészeti Karokkal működik, háromfokú képzést biztosít a színházművészet szakterületen és alapképzést a zeneművészet és képzőművészet és kommunikáció területeken.Naptár

© copyright UAT 2018
created by Smartsoft