Navigator
Regulamentul examenelor de finalizare a studiilor

 


M  E T O D O L O G I E

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE
FINALIZARE A STUDIILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
examenul de licență, examenul de disertație, 2013

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea de studii universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2066 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
În conformitate cu prevederile art.1, art.2 si art.3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învatamântului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învatamânt superior de stat acreditate,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3271/14 februarie 2012, privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație.

SENATUL
UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
adoptă prezenta
M E T O D O L O G I E

Art.1. Examenul de licență și examenul de disertație denumite în continuare examene, la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș (U.A.T.), se organizează și se desfășoară potrivit prezentei metodologii.

Art.2. (1) Studiile universitare de licență organizate în conformitate cu Legea 288/2004 – Bologna (durata studiilor: 3 ani), cursuri de zi, se încheie cu examen de licență.
 (2) Studiile de masterat se încheie cu examen de disertație. 

Art.3. 
(1) La învățământul universitar de nivel licență organizat în conformitate cu Legea 288/2004 – Bologna (durata studiilor: 3 ani), examenul de licență constă din două probe, și anume:

• La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE examenul de licență constă din:

Proba I- Evaluarea cunoștințelor din domeniul științelor teatrale – Studiu în domeniul științelor teatrale  - scris (studiul va conține minim 20 pagini)  - pe baza propunerilor de teme afișate

Proba II – Lucrarea de licență - Interpretarea unui rol și susținerea concepției asupra rolului realizat în condiții de școală – practic, scris și oral –

În vederea susținerii orale a concepției asupra rolului realizat într-un spectacol, studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului de licență: realizatorii spectacolului, data primei reprezentații etc.;
2. Varianta electronică (pe suport CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișele de evaluare a rolului interpretat completate de către comisia de evaluare numită de rectorul universității, format din conducătorul de an și din 2 cadre didactice;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și costume;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc)
7. Alte roluri interpretate în spectacole publice (realizatorii spectacolului, teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)

• La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI, PĂPUȘI ȘI MARIONETE examenul de licență constă din:

Proba I- Evaluarea cunoștințelor din domeniul științelor teatrale – Studiu în domeniul științelor teatrale  - scris (studiul va conține minim 20 pagini) - pe baza propunerilor de teme afișate

Proba II – Lucrarea de licență - Interpretarea unui rol într-un spectacol cu păpuși și marionete și susținerea concepției asupra rolului realizat în condiții de școală – practic, scris și oral 

În vederea susținerii orale a concepției asupra rolului realizat într-un spectacol, studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului de licență: realizatorii spectacolului, data premierei, număr de spectacole jucate etc.;
2. Varianta electronică (pe suport CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișa de evaluare a rolului interpretat completată de către coordonatoul lucrării;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și păpuși;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc)
7. Alte roluri interpretate în spectacole publice (realizatorii spectacolului, teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)

• La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI, REGIE examenul de licență constă din:

Proba I - Evaluarea cunoștințelor din domeniul științelor teatrale – Studiu în domeniul științelor teatrale  - scris (studiul va conține minim 30 pagini) – pe baza propunerilor de teme afișate

Proba II – Lucrarea de licență - Realizarea unui spectacol și susținerea concepției regizorale – practic, scris și oral

În vederea susținerii orale a concepției regizorale studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului de licență: realizatorii spectacolului, data premierei, număr de spectacole jucate etc.;
2. Varianta electronică (pe support CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișea de evaluare a concepției regizorale completată de către coordonatorul lucrării;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și costume;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc)
7. Alte spectacole realizate (teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)

• La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI, COREGRAFIE examenul de licență constă din:

Proba I - Evaluarea cunoștințelor din domeniul științelor teatrale – Studiu în domeniul științelor teatrale  - scris (studiul va conține minim 30 pagini) – pe baza propunerilor de teme afișate

Proba II – Lucrarea de licență - Realizarea proiectului coregrafic pentru un spectacol în condiții de școală și susținerea concepției asupra acestuia – practic, scris și oral

În vederea susținerii orale a concepției asupra proiectului coregrafic realizat, studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului de licență: realizatorii spectacolului, data premierei, număr de spectacole jucate etc.;
2. Varianta electronică (pe support CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișa de evaluare a concepției coregrafice completată de către coordonatoul lucrării;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și costume;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc)
7. Alte spectacole realizate (teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)


• La specializarea TEATROLOGIE examenul de licență constă din:

 Proba 1: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR TEATRALE (istoria și estetica teatrului și teatrologie), examen oral, pe baza unei tematici cu bibliografie adusă la cunoștința celor interesați în timp util;
Proba 2: LUCRAREA DE LICENȚĂ, examen scris și oral constând dintr-o teză în domeniul teatrologiei și susținerea orală a acesteia.

• La specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ examenul de licență constă din:

Proba 1: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR MUZICALE (oral, practic)    
Proba 2: LUCRARE DE LICENȚĂ în domeniul muzicologiei și pedagogiei muzicale și susținerea orală a acesteia (scris și oral)  


(2) La programele de masterat examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației

- La programele de masterat Arta actorului și Arta actorului în limba maghiară, examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației, alcătuită din două părți :

a) - Interpretarea unui rol într-un spectacol public și susținerea concepției asupra rolului realizat– practic, scris și oral (pondere 60% din nota finală)

În vederea susținerii orale a concepției asupra rolului realizat într-un spectacol public, studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde următoarele documente:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului public: realizatorii spectacolului, data premierei, număr de reprezentații etc.;
2. Varianta electronică (pe suport CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișa de evaluare a rolului interpretat completată de către coordonatorul lucrării;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și costume;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc);
7. Alte roluri interpretate în spectacole publice (realizatorii spectacolului, teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)

b) – Elaborarea și susținerea unei lucrări științfice pe o temă din domeniul artei actorului (minim 30  de  pagini - pondere 40%)

- La programul de masterat Arta actorului de teatru de animație, examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației, alcătuită din două părți :

a). Interpretarea unui rol într-un spectacol public de teatru de animație (practic, scris și oral)
 
În vederea susținerii orale a concepției asupra rolului realizat într-un spectacol public, studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde următoarele documente:
1. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului public: realizatorii spectacolului, data premierei, număr de reprezentații etc.;
2. Varianta electronică (pe suport CD sau DVD) a spectacolului;
3. Fișa de evaluare a rolului interpretat completată de către coordonatorul lucrării;
4. Jurnalul de creație;
5. Schițe de decor și costume;
6. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc);
7. Alte roluri interpretate în spectacole publice (realizatorii spectacolului, teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)
  
b).  Elaborarea și susținerea unei disertații pe o temă din domeniul teatrului de animație (minim 30  de  pagini - pondere 40%)                                                                                                                                                                                      

- La programul de masterat Scriere dramatică, examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației, alcătuită din două părți :

a). Realizarea unui text de spectacol și prezentarea lui scenică, în condițiile reprezentării publice (scris, practic și oral)           
b). Elaborarea și susținerea unei disertații pe baza unei cercetării personale asupra compoziției dramatice (minim 30  de  pagini - pondere 40%) 

- La programul de masterat Arta regizorului organizat în conformitate cu Legea 288/2004 – Bologna, examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației, alcătuită din două părți :

a).  Regia unui spectacol public (practic, scris și oral)       
În vederea susținerii orale a concepției regizorale studenții vor depune, odată cu cererea de înscriere și un dosar care va cuprinde:
8. Datele privind pregătirea și prezentarea spectacolului de licență: realizatorii spectacolului, data premierii, număr de spectacole jucate etc.;
9. Varianta electronică (pe support CD sau DVD) a spectacolului;
10. Fișa de evaluare a concepției regizorale completată de către coordonatorul lucrării;
11. Jurnalul de creație;
12. Schițe de decor și costume;
13. Materiale de presă (cronici, interviuri, comentării etc);
14. Alte spectacole realizate (teatrul, data premierei, număr de spectacole jucate etc. și varianta electronică pe support CD sau DVD a spectacolului)

b). Elaborarea și susținerea unei disertații pe o temă din domeniul artei regizorale (minim 30  de  pagini - pondere 40%)

- La programul de masterat Teatrologie.Impresariat artistic examenul de finalizare a studiilor constă în prezentarea și susținerea disertației (minim 50 de pagini).

  (4) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puțin 6,00. În situația în care examenul de finalizare a studiilor constă din două probe, la fiecare probă media de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00.
(5) Media examenului de finalizare a studiilor se stabilește ca medie aritmetică între media probelor examenului, cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei sunt numere întregi, de la 10 la1.
(6) Absolvenții care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, se pot înscrie, contra cost, într-o sesiune ulterioară, în vederea susținerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente. Promovarea unei probe dintr-o sesiune anterioară, susținută la UAT Tg. Mureș poate fi recunoscută.


Art.4.
(1) Pentru absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stst acreditate, precum și pentru absolvenții care provin de la instituții de învățământ superior și/sau programe de studio care au intrat în lichidare, se organeyeayă examen de selecție, anterior susținerii examenului de finalizare. 
 (2) Examenul de selecție constă din cinci probe scrise.
 

Art.5.
Pot susține examen de licență:
          - absolvenții Universității de Arte, Târgu-Mureș, promoția anului 2012/2013 care au promovat toate activitățile obligatorii cuprinse în planul de învățământ;
          - absolvenții Universității de Arte, Târgu-Mureș din promoțiile anterioare, care și­au finalizat studiile;
- absolvenții de învățământ superior particular înmatriculați la specializări autorizate să funcționeze provizoriu cărora, ulterior, li s-a retras autorizarea de funcționare provizorie sau care au
intrat în lichidare;
- absolvenții de învatamânt superior particular, care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate sa funcționeze provizoriu sau acreditate la data susținerii examenului de licență sau de absolvire.

Art.6. Candidații la examen prezintă la înscriere un certificat de competență lingvistică de specialitate într-o limbă de largă comunicare internațională, eliberat de catedra de arta și teoria teatrului de la U.A.T. sau de către o altă instituție specializată recunoscută de catedră:
a. Absolvenții de la specializările de lungă durată care au avut prevăzut în planul de învățământ ca disciplină obligatorie sau facultativă o limbă străină timp de minimum 4 semestre și au obținut note de promovare, vor primi certificatul de competență lingvistică pe baza acestor note; în acest caz, certificatul poate fi colectiv, pe baza listei semnate de șeful de catedră și de rectorul universității.
b. Absolvenții care posedă atestate de limbă străină de la instituții și organizații recunoscute (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul German), vor prezenta aceste certificate la înscrierea la examenul de licență în locul certificatului de competență lingvistică.
c. Absolvenții care nu se încadrează în prevederile de la punctele a și b, vor putea solicita catedrei, contra cost (50 lei, care se achită la casieria universității), organizarea examenului de limba engleză, care se va susține înaintea probei de evaluare a cunoștințelor din domeniul științelor teatrale. Pe baza promovării examenului de limba engleză, candidații vor putea obține certificatul de competență lingvistică eliberat de catedră.

Art. 7. (1) Universitatea de Arte din Târgu-Mureș va organiza examen de licență în sesiunea iulie 2013 la următoarele programe de studiu:

- Artele spectacolului - actorie  (acreditată) – 3 ani, cursuri de zi
- Artele spectacolului - păpuși și marionete (acreditată) - 3 ani - cursuri de zi
- Artele spectacolului - regie  (acreditată) – 3 ani, cursuri de zi
- Artele spectacolului - coregrafie (autorizată) - 3 ani - cursuri de zi
- Teatrologie (acreditată) - 3 ani - cursuri de zi

- Pedagogie muzicală (acreditată) - 3 ani - cursuri de zi


(2) Universitatea de Arte va organiza examen de disertație în sesiunea iulie 2013 la specializarea: Arta actorului, Arta actorului în limba maghiară, Arta actorului de teatru de animație, Scriere dramatică,  Teatrologie. Impresariat artistic.
(3) La o specializare, examenul se organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți candidații.

Art.8.  (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia rectorului UAT, la propunerea Consiliilor facultăților și cu aprobarea Senatului universitar. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se fac publice.
(2) Conducerea universității și comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor.
(3) Fiecare comisie este alcătuită din președinte, membrii și secretar.
(4) Președintele comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferențiar universitar.
(5) Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de lector universitar, conferențiar universitar sau profesor universitar.
(6) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar și are numai atribuții de administrare a documentelor.
(7) Conform legii, atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât și secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al II-lea inclusiv.

Art. 9. (1) Absolvenții Universității de Arte de regulă se înscriu și susțin examenul de licență în cadrul Universității de Arte, în condițiile art.7 din O.M. nr.3271 din 12 februarie 2012.
(2) Absolvenții progamelor de studiu autorizate provizoriu Scenografie-eveniment artistic (în limba maghiară) – domeniul Arte plasice, decorative și design, vor susține examenele de finalizare a studiilor pe baza protocoalelor încheiate între Universitatea de Arte din Târgu-Mureș cu instituții de învățământ superior acreditate care au aceste programe de studiu acreditate.
(3) La cerere, absolvenții unei specializări acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu se pot înscrie și pot susține examenul de licență la o altă instituție organizatoare pe baza aprobării Senatului UAT și al instituției organizatoare.
(4) Înscrierea candidaților pentru examen se efectuează, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea examenului (până în data de 24 iunie 2013, ora 15.00 - licența și 28 iunie 2013 - disertația), fie individual, fie de către instituția de învățământ superior la care au urmat studiile, în baza acordului dintre aceste instituții și cu respectarea strictă a prevederilor legii. În cazuri excepționale rectorul universității poate aproba depunerea lucrării de licență cu o întârziere de maxim 24 de ore.
 (5) Candidații vor prezenta la înscriere următoarele documente:
1. cerere scrisă, prezentată sau transmisă on-line la secretariatul universității de către fiecare absolvent;
2. copie legalizată a certificatului de naștere;
3. certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională eliberat de catedra de profil din universitate, sau o altă instituție specializată, națională sau internațională, recunoscutăde universitate în conf.cu art. 6 din prezentul regulament;
4. lucrarea de licență, elaborată de absolvent în 2 (două) exemplare compactate, și referatul conducătorului științific. Referatul va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea pentru admiterea la susținerea licenței;
5. două fotografii, mărimea ¾.
6. casetă video cu înregistrarea spectacolului, pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior de stat sau particular;
7. Adeverința de absolvire și foaia matricolă / suplimentul la diplomă în original pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior de stat sau particular;
8. dovada privind achitarea taxei de licență / disertație, pentru absolvenții proprii care nu au promovat prima sesiune de licență și pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior de stat sau particular.
9. Declarație privind conținutul lucrării, prin care absolventul declară că lucrarea este rezultatul propriei activități.
10. Certificat de practică artistică.
Art.10. Pentru anul universitar 2012/2013 examenele de finalizare a studiilor se vor organiza în două sesiuni:
- 1 – 5 iulie 2013, astfel: 1 - 2 iulie 2013: examene de licență și 4 – 5 iulie 2013: examene de disertație;
-  9-13 februarie 2014, pentru absolvenții care nu au promovat examenul din prima sesiune sau nu s-au prezentat, în funcție de solicitările existente.

Art.11. Informarea candidaților despre perioadele de susținere a  examenelor, condițiile de înscriere, tematica probelor și normele de prezentare ale lucrărilor se va face prin afișare la avizier, prin publicare pe pagina web și prin broșuri tipărite.
 Probele la care se susțin examenele, tematicile și bibliografiile se stabilesc în conformitate cu planurile de învățământ.
 Temele lucrărilor de diplomă sunt cele stabilite de către catedre în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.12. (1) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, prin afișare la sediul UAT.
 (2) Eventualele contestații privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul universității în termen de 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor și se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor, de către Comisia de analiză a contestațiilor  - numită de UAT. Contestațiile se rezolvă exclusiv la nivelul universității, iar deciziile consiliilor de analiză și soluționare a contestațiilor sunt definitive.
(3) Conform legii, membrii comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al II-lea inclusiv.
(4) Rezultatele obținute la probele orale și practice nu pot fi contestate.

Art. 13. Un examen  nepromovat sau o probă nepromovată, după caz, se poate repeta într-o sesiune ulterioară la UAT, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu regulamentul privind perceperea taxelor la UAT.

Art.14. (1) Absolvenților care au promovat după caz examenul de licență sau examenul de disertație,  Universitatea de Arte din Târgu-Mureș le eliberează, după caz  Diploma de licență sau Diploma de master.
   (2) Absolvenților Universității de Arte care nu au promovat examenul de licență li se eliberează, la cerere, Certificatul de absolvire universitară de lungă durată.
    (3) Diplomele pentru absolvenții care au promovat, după caz, examenul de licență sau examenul de disertație se eliberează de către UAT în perioada 1 iunie -31 iulie 2014.
    (5) Pentru eliberarea diplomelor înaintea perioadei prevăzute pentru acest scop, solicitanții vor plăti taxa stabilită prin regulamentul privind perceperea taxelor la UAT.
    (6) Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenele vor primi adeverință de absolvire. Adeverința de absolvire conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și trebuie să conțină semnăturile și informațiile înscrise în diplomă, precum și informații privind forma de învățământ la care s-a organizat școlarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

Art. 15. Absolvenții care se înscriu la examenele de finalizare a studiilor vor prezenta o declarație scrisă privind originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute precum și de interzicere a comercializării de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor a unei lucrări de licență, sau de disertație.

Art. 16. Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu promoția anului universitar 2011-2012, precum și absolvenților care nu au promovat examenul de finalizare pâna în sesiunea iulie 2012.
 
Art. 17. Orice dispoziții anterioare referitoare la organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la UAT își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentului Metodologii, aprobată în urma ședinței Senatului universității din data de  2.04.2013.    


                 Rector,
                         Prof.univ.dr.Sorin Crișan

 

 

Norme de prezentare studiul de științe teatrale  - licență  

Norme de prezentare - lucrarea de licență   

 

Norme de prezentare a lucrărilor de disertație 

Dosarul de proiect artistic


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft