Navigator
Taxe și tarife

Taxe si tarife care se percep la Universitatea de Arte din Târgu-Mures, pentru servicii universitare

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR
 CARE STUDIAZĂ ÎN REGIM “CU TAXĂ”

MODALITATEA DE ACHITARE A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE

 

 Taxele de școlarizare se achită conform contactelor de școlarizare încheiate între Universitatea de Arte și student.
 Cuantumul taxei anuale de studiu se stabilește de către Senatul universității, în funcție de costurile specifice școlarizării și se comunică celor în drept astfel: candidaților la concursul de admitere prin metodologia concursului de admitere, iar studenților din anii II și III, cu două săptămâni înainte de începerea noului an universitar.
 În cazul modificării taxei anuale, aceasta va fi stipulată într-un act adițional la contract, încheiat prin acordul părților.
 Taxele se pot achita la casieria universității în clădirea din str. Köteles Sámuel nr. 6, etajul II, cam. 10., sau prin virament bancar în contul Universității de Arte:

 

UNIVERSITATEA DE ARTE,
Târgu-Mureș
540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Cod IBAN: RO06TREZ476504601X000427
Banca: TREZORERIA TG. MUREȘ


 Termenele de achitare a taxelor de școlarizare în anul universitar 2010-2011:

 

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI
LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
taxele de școlarizare se pot achita în trei rate:

 

Rata I - (40% din cuantumul anual)            - 10 octombrie 2011
Rata a II-a - (30% din cuantumul anual)    - 17 decembrie 2011
Rata a III-a - (30% din cuantumul anual)   - 4 mai 2012

 

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
taxele de școlarizare se pot achita în două rate:

 

Rata I - (50% din cuantumul anual)           - 10 octombrie 2011
Rata a II-a - (50% din cuantumul anual)   - 23 februarie 2012

 


În cazuri excepționale, rectorul universității poate aproba plata taxei și în alte rate, pe baza cererii studenților.

 

În cazul în care studentul nu plătește taxa de studii, va suporta următoarele consecințe:
- neprimire la examene în sesiunea din iarnă și exmatriculare pentru neachitarea ratei a doua;
- neprimire la examene în sesiunea din vară și exmatriculare pentru neachitarea ratei a treia.

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft