Navigator
Concurs posturi didactice
2008-04-14

 

UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU-MURES

a n u n ţ ã

scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice:

 

I.FACULTATEA DE TEATRU

 

Catedra de Arta şi Teoria Teatrului - secţia românã
-conferenţiar, poz.13, disciplinele \"Arta actorului mânuitor de pãpuşi şi marionete\" şi \"Arta actorului\";
-lector, poz.7, disciplinele \"Foneticã aplicatã. Prozodie\", \"Dicţie. Vocabular\", \"Dirijat coral\" şi \"Ansamblu coral.\"
-lector, poz.20, disciplinele \"Teatrologie\", \"Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului\" şi \"Teatrul românesc şi artele spectacolului\".
-asistent, poz.23, disciplinele \"Teatrul românesc şi artele spectacolului\", \"Analiza textului dramatic\", \"Teoria şi practica presei\", \"Mijloace audiovizuale\" şi \"Dezvoltarea strategiilor culturale\".

Catedra de Arta Teatrului - secţia maghiarã
-asistent, poz.13, disciplinele \"Foneticã aplicatã, prozodie aplicatã\" şi \"Tehnica vorbirii\".

Catedra de Teoria Teatrului - secţia maghiarã
-lector, poz.7 disciplinele  \"Introducere în teoria comunicãrii\", \"Teoria comunicãrii\" şi \"Expresie şi exprimare în audiovizual\".

 

II.FACULTATEA DE MUZICA

 

Catedra de Arta şi Teoria Teatrului - secţia românã
-conferenţiar, poz.26, disciplinele \"Istoria muzicii\" şi \"Folclor muzical/Etnomuzicologie\";
-lector, poz.29, disciplinele \"Psihologia educaţiei\", \"Introducere în pedagogie - Teoria şi metodologia curriculumului\", \"Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluãrii\" şi \"Didactica specialitãţii\"
-lector, poz. 30, disciplinele \"Forme şi analize muzicale\", \"Contrapunct şi fugã\", \"Armonie\", \"Practicã artisticã/Ansamblu orchestral\" şi \"Citire partituri\".

Catedra de Pedagogie Muzicalã - secţia maghiarã
-preparator, poz.12, disciplina \"Psihologia educaţiei\", \"Pedagogie I.\", \"Pedagogie II.\", \"Consiliere psihopedagogicã \" şi \"Sociologia educaţiei\".


Concursul se va desfãşura conform Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, la sediul universitãţii din strada Köteles Sámuel, nr.6.
Persoanele interesate vor depune cererea de înscriere la concurs însoţitã de actele necesare, la compartimentul resurse umane al universitãţii, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului în Monitorul Oficial.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro.

 

Actele necesare pentru înscriere

1.Diploma de bacalaureat în copie legalizatã;
2.Diploma de licenţã în copie legalizatã;
3.Foaia matricolã, în copie legalizatã;
4.Diploma de doctor, în copie legalizatã;
5.Certificatul de naştere în copie legalizatã
6.Adeverinţã de vechime;
7.Curriculum vitae şi alte diplome în anexe;
8.Lista lucrãrilor publicate;
9.Extras carte de muncã;
10.Carte de identitate în copie;
11.Certificat de cãsãtorie în copie dacã este cazul.

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft