Navigátor
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2012
2012-10-29

A  Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát szervez a következő címmel:

 

MÉDIA A SZÍNHÁZBAN – SZÍNHÁZ A MÉDIÁBAN

XIII. NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Marosvásárhely, 2012. november 16-17.

 

        A 20-21. század médiavilága megváltoztatta nemcsak mindennapi életünket és valóságkoncepcióinkat, hanem művészi kifejezésmódjainkat is. Konferenciánk célja feltárni egyrészt azt a mediatizálódási folyamatot, amely a színházban (és a társművészetekben) végbemegy, másrészt pedig a különféle kortárs médiumok (mindennapi és színpadi) teatralitását. Kérdéseink közé tartozik, hogy milyen hatással van korunk kultúrájának médiában gyökerezettsége a méditechnikát nem használó előadásokra? Milyen szerepet tölt be a média az előadáson belül, hogyan befolyásolja a színész munkáját? További fontos probléma, hogy a médiahasználat miképpen módosítja a szöveghasználatot, a kép, a tekintet, illetve a  performativitás fogalmait? Milyen terek alakulnak ki ebben a használatban, miféle virtualitás, és milyen státust kap az eleven színészi test? Újrafogalmazódó kérdés, hogy a színházi emlékezet számára milyen adatokat szolgáltat, milyen előnyöket és problémákat vet fel a színházi előadásnak egy más médiumban – filmszalagon, majd később analóg vagy digitális módon – való rögzítettsége és felhasználhatósága. 

        A konferenciára egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. A konferencia nyelve angol, francia, román és magyar. Egy előadás időtartama 15 perc. 
        Külföldi és más városból érkező vendégeink számára segítséget nyújtunk szállásfoglalásban. 
        A jelentkezés és a rezümé (absztrakt) elküldésének határideje 2012. október 29. Kérjük, max. 200 szavas rezüméjét küldje e-mail-ben magyar/román és angol vagy francia nyelven, a következő címre: csep_zoltan@yahoo.com. A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása nyomán) szándékunkban áll megjelentetni a SYMBOLON című színháztudományi periodikában. További információk: Csép Zoltán (csep_zoltan@yahoo.com,   uat@uat.ro.)

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft