Navigator
Apel Erasmus
2012-04-24

ERASMUS este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), plasamente la instituții din străinătate (SMP), stagii de predare la universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

În cadrul programului ERASMUS anunțăm apelul pentru anul universitar 2012-2013 în următoarele domenii:

 

    1. MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)

    2. PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)

 

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

    să fie înmatriculați la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
    să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
    să fie integraliști după ultima sesiune de examene;
    să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
    să nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fără support financiar din partea Uniunii Europene;

   3.  MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

   4.  FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 Mai. 2012. ora 13.00

Dosarul de aplicații trebuie să cuprindă următoarele documente:


    Pentru studenți:

-          Declarația de primire din parteangajatorului din străinătatea (se poate atașa ulterior, dar cu cel puțin o lună înainte de începerea plasamentului) pentru PlASAMENTE

-          CV Europass în limba română(www.europass.hu)

-          CV Europass  în limba țării gazdă (www.europass.hu)

-          Scrisoare motivațională în limba română  (maxim 1pagină)

-          Scrisoare motivațională în limba țării gazdă (maxim 1 pagină)

-          Copia documentelor care atestă capacitățile lingvistice ( limba țării gazdă sau a stagiului de practică)

-          Recomandare de la profesorul de specialitate

-          Cerere de înscriere (de la secretariat)

      Pentru profesori:

-          CV Europass în limba română(www.europass.hu)

-          CV Europass  în limba țării gazdă (www.europass.hu)

-          Plan de predare

     Pentru personalul administrativ

-          CV Europass în limba română(www.europass.hu)

-          CV Europass  în limba țării gazdă (www.europass.hu)

-          Plan de practică


         Lista universităților partenere:

  •              Universitatea Debrecen, Ungaria
  •              Universitatea Karoli Gaspar, Ungaria
  •              Universitatea Szeged, Ungaria
  •              Universitatea Pannon, Ungaria
  •              Universitatea Pecs, Ungaria
  •              Universitatea de Teatru si Film, Ungaria
  •              Universitatea Kaposvar, Ungaria
  •              Universitatea Glamorgan, Marea Britanie


Pentru plasamente studentesti studentul trebuie sa caute o companie/intreprindere/teatru, unde va efectua practica.


Informații suplimentare la:


Szegedi Attila, coordonator Erasmus

Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,

Bordi Alíz, secretar șef

Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

Albert Mária,

Tel: 0745-126330, e-mail: maricsiszer@yahoo.com
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft