Navigator
Apel Erasmus
2011-12-15
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR!

În cadrul programului ERASMUS anunțăm apelul anul 2011-2012:

MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)
PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)
Condițiile de participare:
Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
•    să fie înmatriculați la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
•    să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
•    să fie integraliști după ultima sesiune de examene;
•    să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
•    să nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fără support financiar din partea Uniunii Europene;

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 20 dec. 2011. ora 13.00

Dosarul de aplicații trebuie să cuprindă următoarele documente:
-    Declarația de primire din parteangajatorului din străinătatea (se poate atașa ulterior, dar cu cel puțin o lună înainte de începerea plasamentului) pentru PlASAMENTE
-    CV Europass în limba română(www.europass.hu)
-    CV Europass  în limba țării gazdă (www.europass.hu)
-    Scrisoare motivațională în limba română  (maxim 1pagină)
-    Scrisoare motivațională în limba țării gazdă (maxim 1 pagină)
-    Copia documentelor care atestă capacitățile lingvistice ( limba țării gazdă sau a stagiului de practică)
-    Recomandare de la profesorul de specialitate
-    Cerere de înscriere (de la secretariat)
-    Media ultimelor 2 semestre complete (de la secretariat)

INSTITUȚII PARTENERE   
University of  Debrecen    Music and musicology  
Károli Gáspár Református Egyetem Budapest    Art and design, theatre 
Szegedi Tudományegyetem    Music and musicology   
Pannon Egyetem Veszprém    Performing arts   
Színház és Filmmûvészeti Egyetem Budapest    Performing arts   
Kaposvári Egyetem    Performing arts Fine arts   


Informații suplimentare la:
Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,
Bordi Alíz, secretar șef
Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

Târgu-Mureș: 15.12.2011                               

Dr. Sorin Crisan,                              Szegedi Attila,
        Rector                                Coordonator instituțional
ERASMUS


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft