Navigator
Conferinta Internationala de Studii Teatrale - editia a XII-a
2011-11-25
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE STUDII TEATRALE
EDIȚIA A XII-A

DRAMATURGIA SCENEI

25 noiembrie 2011, Târgu-Mureș

Locul conferinței: Casa Pálffy (str. Bolyai nr. 12/A) și Universitatea de Arte (str. Sámuel Köteles nr. 6) 

VINERI, 25 NOIEMBRIE 2011

8,45-9,00 Deschiderea conferinței
SECȚIUNEA A – Studii teatrale (în limba engleză), Sala Metz Albert (Casa Pálffy)
Abordări contemporane ale  dramaturgiei scenei
Moderator: CSÉP Zoltán
9,00-10,00
TRENCSÉNYI Katalin (cercetător, Londra, UK)
 Rolul dramaturgului în procesul de creație 
PATKÓ Éva (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Identitate media – din ce context socio-cultural provine publicul de teatru
Benedict ANDERSON (University of Sydney, Sydney, Australia)
 Off-stage: dramaturgia spectacolului site-specific
Shane KINGHORN (Manchester Metropolitan University, Manchester, UK)
 Trecerea frontierei: reconstrucție/reconciliere
10,00-10,20 Discuții, pauză de cafea
SECȚIUNEA B – Studii teatrale (în limba română), Sala László Árpád (Casa Pálffy)
Textul și dimensiunea scenică
Moderator: Cristian STAMATOIU 
10,20-11,35
Sorin CRIȘAN (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Utopia transpunerii. De la utopia teatrului la teatrul utopic
Magadalena FLOREA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Rolul dramaturgului în teatrul contemporan
Alina NELEGA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Tehnici de compoziție scenică în spectacolele lui Rodrigo Garcia
Alina PERȚEA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Actorul și drama existenței proprii
Anda CADARIU (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Teatr Ósmego Dnia – O viziune a libertății
11,35-11,55 Discuții, pauză de cafea

Dramaturgia corpului și a spațiului
Moderator: Alina NELEGA
11,55-12,40
Iulian ENACHE (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Estetica postdramatică a spațiului
Ecaterina CĂPRARU (Universitatea de Vest  – Departamentul Muzică-Actorie, Timișoara)
 Corpul în teatru; imagini postdramatice ale corpului
Petru-Silviu VĂCĂRESCU (Universitatea de Vest  – Departamentul Muzică-Actorie, Timișoara)
 Redefinirea tehno-fenomenologică a corpului în era postdramatică
12,40-13,00 Discuții, pauză de cafeaTeatrul în spațiul intermedialității
Moderator: Magdalena FLOREA
15,30-17,00
Raluca BLAGA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Tompa Gábor versus Sam Mendes: Richard III – (tele)comanda puterii
Eleonora RINGLER PASCU (Universitatea de Vest  – Departamentul Muzică-Actorie, Timișoara)
 Mașina Hamlet – o simbioză între „teatrul de autor” și „teatrul de regizor”
Cristian STAMATOIU (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Scena manifestului „marxologic” avant la lettre al postmodernismului
Inocențiu DUȘA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Eugen Ionescu – „terminatorul” formelor învechite ale dramaturgiei tradiționale
Sabin SABADOȘ (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Teatrul interbelic european. Teatrul de bulevard versus teatrul de avangardă
Silvia NEGRUȚIU (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Dramaturgia procesului didactic
17,00-17,20 Discuții
SECȚIUNEA C – Studii teatrale (în limba maghiară), Sala Metz Albert (Casa Pálffy)
Tradiție și scena contemporană
Modertor: UNGVÁRI ZRÍNYI Ildikó
10,20-11,20
KISS Gabriella (Universitatea Reformată Károli Gáspár, Budapesta)
 Dramaturgia râsului. Idei despre mecanismul memoriei teatrale în piesa bine făcută
LŐKÖS Ildikó (Teatrul Nou, Budapesta) 
 Altfel de texte. Care au de-a face cu noi
BALÁSI András (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Elaborarea textului de spectacol – Imre Madách : Tragedia omului
SEBESTYÉN Rita (cercetător, Budapesta)
 Grecii antici, contemporanii noștri
11,20-11,40 Discuții, pauză de cafea

 
11,40-12,40
SZABÓ Attila (Muzeul și Institutul Național de Teatru, Budapesta)
 Deconstrucția ordinii: dramaturgia maselor în spectacolele lui János Mohácsi 
MANDL Erika (Universitatea din Kaposvári Egyetem)
 Dramaturgia luminilor. Rolul eclerajului în „teatrul vizual” a lui Antal Németh 
SZEBENI Zsuzsa (Muzeul și Institutul Național de Teatru, Budapesta)
 Renașterea lui Li cel Prost (Az Ostoba Li). Imaginea scenică de la Miklós Bánffy  până la Szilárd Borárus 
BARTHA Katalin Ágnes (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj)
 Dramaturgie și forță actoricească: Neguțătorul din Veneția a lui József Tóth
12,40-13,00 Discuții, pauză de cafea
Teatrul și dramaturgia mediilor
Moderator: Kiss Gabriella
15,30-16,45
VERESS Elza Emőke (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Inter-media: o problematizare a efectului mediei asupra teatrului
BESSENYEI GEDŐ István (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Structurile realității – dramaturgia absenței la limita mediilor (spectacolul De Kamp – 
 Compania Hotel Modern)
CZÉKMÁNY Anna (Muzeul și Institutul Național de Teatru, Budapesta)
 Universul iluzionismului – teatralizarea muzeului
UNGVÁRI ZRÍNYI Ildikó (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Forme ale mediei în narațiunea scenică
CSEH Katalin (Universität Wien – Institutul de Teatru, Film și Media)
 Un exemplu istoric. Utopia de avangardă în „teatrului total” a lui László Moholy-Nagy 
16,45-17,05 Discuții, pauză de cafea

17,05-18,20
KOZSIK Ildikó (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Elemente de dramaturgie vizuală pe scena de animație
PERJÉSI Éva – KULCSÁR Viktória (Muzeul și Institutul Național de Teatru, Budapesta)
Dramaturgia spațiilor teatrale alternative: de la spațiul privat la clasa de școală
CSÉP Zoltán
 Reprezentări ale corpului: de la avangardă până la teatrul postdramatic
KÓS Anna (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Interpretarea spațiului scenic în adaptările pentru teatrul TV  
BAKK-MIKLÓSI Kinga (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Teatru și psihodramă 
18,20-18,40 Discuții
 
SECȚIUNEA D – Studii de muzicologie (în limba română), Sala Tudor Jarda (UAT)
Moderator: Ramona PREJA / Carmen MIHĂESCU
12,00-13,00
Loredana IAȚEȘEN (Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași)
 Salomeea de Richard Strauss. Aspecte semantice ale subiectului
Lucian Emil ROȘCA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Richard Wagner – Inelul Nibelungilor. Elemente de structură compozițională și forme actuale de exprimare scenică
Lache CERCEL (Asociația Compozitorilor, Canada)
 George Enescu – Opera Oedip
FLOREA Cornelia (profesor, Cluj)
 Teatrul și muzica în educație
13,00-13,20 Discuții, pauză de cafea

13,20-14,20 
Cosmin DIACONESCU (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
 Universul artistic wagnerian între agape și eros
Daniel RĂDOIAȘ (Filarmonica de Stat, Arad)
 O premieră mondială – Integrala simfoniilor enesciene în cadrul celei de-a XX-a ediții a Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. Privire retrospectivă
Gianluigi MATTIETTI (Università di Cagliari, Cagliari, Italia)
 Teatrul muzical ca oglinda societății italiene din anii ’60: Aldo Clementi și Franco Evangelisti
Anca LEAHU (Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași)
 Concret și abstract în spațiul sonor al Izvoadelor I, de Anton Zeman
14,20-14,40 Discuții, pauză de cafea14,40-15,25
Traian PENCIUC (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 De la nuvelă la libret. Precondiții dramaturgice ale capodoperei Carmen
Ramona PREJA (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Drama muzicală a începutului sexolului XX în creația compozitorilor români
Carmen MIHĂESCU (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Permanenta reconfigurare scenică a lui Don Juan
15,25-15,45 DiscuțiiSECȚIUNEA E – Studii de muzicologie (în limba maghiară), Sala Szabó Csaba (Casa Pálffy)
Moderator: ELEKES Márta
10,20-11,05
MAKKAI Gyöngyvér (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Muzica personalizată sau muzica și efectul Pygmalion
ELEKES Márta Adrienne (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Momente de frontieră în dramaturgia muzicală a lui Franz Liszt
BENEDEK Tibor Magor (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Relația dintre dramaturgia textului și a muzicii în melodrama Dragostea poetului mort de Franz Liszt
11,05-11,25 Discuții, pauză de cafea

11,25-12,10
OROSZ Pál József (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Permanențele estetice în piesa corală  Székely keserves de Kodály Zoltán 
CSÍKY Csaba (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 Realitatea dispoziției muzicale – Dispoziția muzicală a realității
BÖGÖZI MOLNÁR Tünde (Universitatea de Arte, Târgu-Mureș)
 A visa posibilul
12,10-12,30 Discuții
13,00-14,00 Spectacol de teatru – BUZUNARUL CU PÂINE de Matei Vișniec – regia artistică: Patkó Éva – spectacolul Atelierului de Creție a Universității de Arte Târgu-Mureș – Sala 39/40 UAT
14,00-15,30 Pauză de masă
19,30 Recepție
Responsabil științific al sesiunii: conf.univ. dr. Ungvári Zrínyi Ildikó, cu concursul asist.univ.drd Csép Zoltán
Conferința a fost organizată cu sprijunul Consiliului Județean Mureș!
    

Calendar

Azi este ziua lor!
Dorca Lorena
Absolvent: Facultatea de Muzica
Specializarea: Pedagogie muzicala
Sectia Romana
Data nasterii: 1987-10-21
© copyright UAT 2019
created by Smartsoft