Navigator
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE STUDII TEATRALE 2011
2011-10-13


Universitatea de Arte din Tg-Mureș organizează conferința:


DRAMATURGIA SCENEI

Conferință internațională de studii teatrale, ediția a XII-a

25-26 noiembrie 2011.

 

        Conferința Internațională Dramaturgia scenei dorește să tematizeze acele aspecte și reguli ale dramaturgiei care s-au născut alături de "teatrul de autor", respectiv "teatrul de regizor". De-a lungul și spre finalul secolului XX, poate fi remarcată în lumea spectacolului acea  tendință conform căreia fenomenele scenice se abat de la regulile și elementele dramaturgiei textuale. Teatrul-imagine, dramaturgia vizuală alterează și subminează categoriile clasice ale dialogului și ale subiectului, ale personajului sau acțiunii.
        Prin urmare, credem că este necesară căutarea răspunsurilor la o serie de întrebări, ca de exemplu: cum pot fi descrise schimbările elementelor clasice de dramaturgie, cum se definesc elementele teatrului-imagine, ale teatrului postdramatic, cum se manifestă dramaturgia scenei, a spațiului teatral, cum se face că perspectiva teatrală, concentrată pe conflict, este rescrisă  de dramaturgia vizuală? Prin ce se caracterizează piesa de teatru care se adaptează la lumea scenei - și prin ce se caracterizează teatrul care funcționează și fără piesa de teatru? Care sunt mijloacele de reprezentare și creație care rezultă din descompunerea formelor vechi; care este importanța lor în domeniul teoriei, dar și în domeniul practicii teatrale? Se deschide oare în zilele noastre teatrul spre domeniul non-eseteticului? În noile forme omnivore, cum supraviețuiesc alături formele teatrale particulare și cum lucrează actorul cu ele? Și, nu în ultimul rând, ce fel de pregătire necesită aceste stiluri de joc?
        Conferința se adresează cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, și doctoranzilor. Limbile de lucru ale conferinței sunt româna, maghiara, engleza și franceza. Durata unei prezentări este de maximum 15 minute. Asigurăm cazare pentru participanții din străinătate și din țară.
        Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului este 31 octombrie 2011. Așteptăm rezumatele lucrărilor (maxim 200 cuvinte) într-una din  limbile: română, sau maghiară, și în engleză sau franceză la adresa csep_zoltan@yahoo.com. Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista de studii teatrale SYMBOLON a Universității. Informații suplimentare, la adresele de e-mail: csep_zoltan@yahoo.com,   uat@uat.ro.

 

*


Secțiunea
S T U D I I   D E  M U Z I C O L O G I E

 

OPERA ȘI OPERE
ÎN DRAMATURGIA MUZICALĂ

 

        Secțiunea Studii de Muzicologie, partener al edițiilor Conferinței Internaționale de Studii Teatrale, își propune în acest an, să prezinte una dintre cele mai complexe forme de exprimare scenică.
        Vom încerca, să reconstituim împreună,  formele și aspectele legate de creația spectacolului muzical-teatral, cât și elementele comune ce definesc  în cele din urmă lumea scenei lirice:

• remember, istorie sau arhivă
• noutate și diversitate în dramaturgia muzicală
• teorii, concepte și viziuni asupra unei perspective teatrale moderniste
• teatrul și muzica în educație
• performanțe și interacțiunii complexe bazate pe sunet, corp, spațiu și de senzație
• componentele esteticii teatrului muzical în contexte diferite
• aspectele culturale și artistice cu caracter național și internațional, ca o disciplină abilitată științific

        Conferința se adresează cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, doctoranzilor și masteranzilor. Durata unei prezentări este de maximum 20 minute. Asigurăm cazare pentru participanții din străinătate și din țară.
        Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului este 31 octombrie 2011. Rezumatele lucrărilor (maxim 200 cuvinte) într-una din  limbile: română, engleză franceză sau maghiară vor fi trimise a adresa lucian_r2007@yahoo.com
Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în Revista de Studii Teatrale SYMBOLON a Universității.
        Informații suplimentare, la adresa de e-mail: lucian_r2007@yahoo.com

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft