Navigator
ADMITERE 2011 -MASTERAT - TEATROLOGIE.IMPRESARIAT ARTISTIC
2011-09-09
ADMITEREA 2011STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE TEATRU
TEATROLOGIE.IMPRESARIAT ARTISTIC


PERIOADA ADMITERII: 

Înscrieri: 12-17 septembrie 2011 
Examene: 19-24 septembrie 2011


Durata studiilor: 2 ani – cursuri de zi
Cifre de școlarizare:

A) Bugetate: 6 loc
B) Cu taxă: 6 locuri

Probă unică: 
Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, în variantă tipărită.

La concurs se pot prezenta cetățeni români și cetățeni din celelalte state ale Uniunii Europene cu diplomă de licență în orice domeniu.


TUTORE DE AN: Conf.univ.dr. Cristian Stamatoiu Șef al Catedrei de Teoria teatrului
 Doctor in filologie (Univ. Cluj-Napoca) și Master în Literatură generala franceză și comparată (Univ. „Marc Bloch”, Strasbourg II, Franța)
 Materii predate la nivel de Licență: Teatru universal, românesc și  artele spectacolului
 Materii predate la nivel de Master: Literatura și teatrul contemporan, Atelier de traduceri, Teoria și practica presei
 Critic literar-dramatic, specializat în tehnicile antropologiei culturale aplicate mai ales în cazul operelor lui Marin Sorescu, I.L. Caragiale și Antoine de Saint-Exupéry
 Director-fondator al Centrului de studii și creații artistice al U.A.T. Tg Mureș
 Ca și cercetător făcând parte din noul val din „caragialeologie”, am participant la peste cincisprezece congrese și seminarii naționale și internaționale
 Expert al ARACIS și CNCSIS 
 Traducător din limba franceza (Boris Vian și Serge Gainsbourg)
 Articole și studii publicate în revistele literare: Vatra (fost titular de rubrică), Vatra veche (actualmente titular de rubrică), Tribuna, Poesis, Alfa… 
 Articole și studii publicate în revistele universitare B+: Studia Universitas Petru Maior, Symbolon (redactor–fondator)
 Cărți publicate:
- CARIUL DIN LIMBA DE LEMN (eseu asupra liricii soresciene), Editura Tipomur, Târgu-Mureș, 1995
- I.L.CARAGIALE ȘI PATOLOGIILE MASS-MEDIA (o argumentare în șase tablouri, urmată în anexă de un vademecum regizoral pentru 25 de fragmente din I.L. Caragiale), Editura Academos Târgu-Mureș, 1999.
- „CARAGIALUMEA” – MATRICE ȘI PREFIGURARE, Editura Universității de Artă Teatrală Târgu-Mureș, 2003
 Creație literar-dramatică:
Privegherul anotimpurilor (poeme), Editura Tipomur, Colecția Poeții orașului, Târgu-Mureș, 2001.
Cum a pierdut Leonida o noapte furtunoasă de carnaval, colaj dramatic după I.L. Caragiale, realizat ca piesă de teatru radiofonic la Radio Târgu-Mureș; premiera radio: 12 decembrie 2002
 Referent pentru limba română la: Frank Resplandy, L’étonnant voyage des mots français dans les langues étrangères, Bartillat, Paris, 2006


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft