Navigator
Pregãtiri pentru admitere
2007-08-07
În perioada 16-22 iulie, zilnic de la ora 10.00  se organizeazã pregãtiri pentru candidaţii la concursul de admitere din 2007, la specializãrile actorie, pãpuşi şi marionete, conform programãrii afişate la sediul universitãţii (str. Köteles S. nr.6).

 
În zilele de 16, 17 şi 18 iulie 2007, începând cu ora 10.00, în sala II/37, se organizeazã pregãtire pentru admitere la specializarea pedagogie muzicalã. Profesor:  Lect.univ.dr. Lucian Roşca (e-mail: lucian_r2007@yahoo.com sau tel.: 0743-137118).

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft