Navigator
ADMITERE SEPTEMBRIE 2011 - Artele spectacolului - REGIE
2011-07-25
ADMITERE 2011


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE TEATRU
ARTELE SPECTACOLULUI – REGIE

Durata studiilor:  3 ani – cursuri de zi
Cifre de școlarizare:
A) Bugetate: 2 locuri
B) Cu taxă: 5 locuri

PERIOADA ADMITERII: 
  
Înscrieri: 12-17 septembrie 2011 
Examene: 19-24 septembrie 2011

CRITERII DE ADMITERE: 
FACULTATEA DE TEATRU  
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - REGIE 

ETAPA 1 (a).-oral și b).-scris) se notează cu admis/respins 
a). Probă de aptitudini și cunoștințe de cultură; testarea spiritului de observație, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare și a capacității de a sugera o acțiune dramatică; cunoștințe din domeniul teatrului, artei și literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului; 
b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă;


ETAPA a 2-a practic 
Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs. 
N.B. Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de piese de teatru din dramaturgia națională și universală, comunicate candidaților prin avizier. 
Criterii de departajare în caz de medii egale: 
 Media obținută la Etapa a II-a.
Repertoriul de concurs: 
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 
2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  
3. W. Shakespeare: „Romeo și Julieta” 
4. J.B. Molière: „Avarul” 
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 
6. A.P. Cehov: „Pescărușul” 
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 
8. E. Ionescu: „Cântăreața cheală”
Criterii de departajare în caz de medii egale: 
 Nota acordată pentru transpunerea pe scenă a unui fragment scurt.ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, TAXA DE ÎNSCRIERE, TAXA DE ȘCOLARIZARE:  click aici


Tutore de an: Conf.univ.dr. Marius Oltean
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft