Navigator
ADMITERE SEPTEMBRIE 2011 - Artele spectacolului - PĂPUȘI ȘI MARIONETE
2011-07-25
ADMITERE 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE TEATRU
ARTELE SPECTACOLULUI -PĂPUȘI ȘI MARIONETE

PERIOADA ADMITERII: 
Înscrieri: 12-17 septembrie 2011 
Examene: 19-24 septembrie 2011

Durata studiilor:  3 ani – cursuri de zi
Cifre de școlarizare:
A) Bugetate: 7 locuri
B) Cu taxă: 5 locuriCRITERII DE ADMITERE: 
FACULTATEA DE TEATRU  
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – PĂPUȘI ȘI MARIONETE


ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins 
Testarea aptitudinilor muzicale și ritmice și prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului. 
Proba se desfășoară astfel: 
a.) Candidatul va cânta și va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) și va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidații vor susține această probă în echipament de educație fizică; 
b.) Candidatul va recita, la alegere și la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal. 


ETAPA a 2-a (probă practică): 
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri și a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciții de improvizație pe teme propuse de comisie. 
Proba se va desfășura astfel: 
a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei; 
b). Candidatul va recita două-trei poezii și va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal; 
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.
Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba II, punctul a.) 
  
N.B.: Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de șase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule și balade), două povestiri din literatura națională și universală și două monologuri din dramaturgia națională și universală.ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, TAXA DE ÎNSCRIERE, TAXA DE ȘCOLARIZARE:  click aici


Tutore de an: Conf.univ.dr. Oana Leahu

Oana  Leahu – conferențiar universitar doctor, Decanul Facultății de Teatru a Universității de Arte Tg. Mureș; regizor de teatru, licențiată a Universității de Arte Tg. Mureș, specializarea regie de teatru, promoția 1995. De la finalizarea studiilor și-a conturat activitatea atât în domeniul pedagogiei teatrale (fiind cadru didactic al Universității de Arte din 1995 până în prezent), cât și în domeniul creației regizorale, realizând peste 50 de spectacole de teatru dramatic și de teatru de animație – pasiunea sa.

Interesată mai ales de universul metaforei teatrale (temă ce a stat și la baza tezei de doctorat  finalizată în 2008 la UNATC București  sub îndrumarea prof.univ.dr. Ion Toboșaru),  Oana Leahu încearcă impreună cu studenții specializării Artele spectacolului – Păpuși și marionete să promoveze cele mai noi mijloace de expresie din domeniul teatrului de animație – ca formă de teatru complet (actorie, pantomimă, construcție și animație de obiecte).

Dacă doriți să vă deschideți propria companie de teatru sau de evenimente pentru copii, tineri și adulți – urmați cursurile acestei specializări.

Colaborări: World Festival of  Puppet Art - Praga, International Festival of Children's Theatres Subotica, Festivalul de Teatru Avignon, Universitatea de Arte Chișinău.


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft