Navigator
ADMITERE SEPTEMBRIE 2011 - Artele spectacolului -ACTORIE
2011-07-25
ADMITEREA 2011
 


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE TEATRU
ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE


PERIOADA ADMITERII: 
  
Înscrieri: 12-17 septembrie 2011 
Examene: 19-24 septembrie 2011


Durata studiilor:  3 ani – cursuri de zi
Cifre de școlarizare:

A) Bugetate: 1 loc
B) Cu taxă: 5 locuriCRITERII DE ADMITERE: 
FACULTATEA DE TEATRU  
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE 


ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins 
Testarea aptitudinilor muzicale și ritmice și prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului. 
Proba se desfășoară astfel: 
a.) Candidatul va cânta și va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) și va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidații vor susține această probă în echipament de educație fizică; 
b.) Candidatul va recita, la alegere și la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal. 


ETAPA a 2-a (probă practică): 
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri și a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciții de improvizație pe teme propuse de comisie. 
Proba se va desfășura astfel: 
a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei; 
b). Candidatul va recita două-trei poezii și va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal; 
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.
Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba II, punctul a.) 
  


N.B.: Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de șase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule și balade), două povestiri din literatura națională și universală și două monologuri din dramaturgia națională și universală.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, TAXA DE ÎNSCRIERE, TAXA DE ȘCOLARIZARE:  click aiciTutore de an: Lect.univ.drd. Monica Ristea

M-am născut în Târgu-Mureș în 22 septembrie 1959. Numele de fată este Ristea Monica Voichița, devenită prin căsătorie Horga. Am absolvit pe rând școala Generalăde Muzică, apoi Liceul Pedagogie Secția Muzică (pian) în 1978 și Institutuld de Teatru Szentgyiörgyi István, Târgu Mureș în 1983. Diploma am obținut-o cu nota 10. Din 1983 am activat ca actor pentru o perioadă de 6 luni la teatrul de Stat din Oradea, iar din 1984 până în prezent la Teatrul Național din Târgu Mureș, trecând prin toate gradele profesionale, ajungând la categoria I maxim. Din anul 2000 sunt angajată și la Teatrul Ariel, secția Underground, din Târgu Mureș.


Am fost profesor colaborator la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, între 1988 și 1944 și din 2008 până în prezent. Am fost și realizator de emisiuni TV la TTM Târgu Mureș între 2008 și 2009. Am înființat Compania Lucian Blaga, alături de Nicu Mihoc și de Mihai Sin la Alba Iulia, care a funcționat timp de 4 ani și am scos 2 premiere, una în colaborarea cu Teatrul Național Târgu Mureș (Înviere de Lucian Blaga, regia: Anca Bradu. Totodată am fost organizator la Festivalul de Artă Medievală Sighișoara 2004.


În cei aproapre 28 de ani de activitate teatrală am jucat și în teatru și în film.

Premii și nominalizări obținute:
Nominalizare la Festivalul De Teatru Pentru Tineret Târgu Mureș 1983
Premiul pentru debut în film 1984 acordat  de revista "Viața Studențească"
Premiul revistei Amfiteatru pentru film 1984
Premiul pentru cea mai bună actriță Fest. Teatru Imagine 2003
Nominalizare Uniter pentru rolul Amalia din spectacolul Amalia Respiră Adânc 2006Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft