Navigator
Concurs posturi didactice
2007-05-22

 

UNIVERSITATEA DE ARTÃ TEATRALÃ DIN TARGU-MURES

a n u n ț ã

scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice:

 

I. FACULTATEA DE TEATRU

 

Catedra de Arta și Teoria Teatrului - secția românã

 • lector poz.10, disciplinele \"Arta actorului mânuitor de pãpuși și marionete\" și \"Regia spectacolului pentru pãpuși și marionete\".

Catedra de Arta Teatrului - secția maghiarã

 • conferențiar, poz. 4, disciplina \"Arta actorului\".

 

II. FACULTATEA DE MUZICÃ

 

Catedra de Pedagogie Muzicalã - secția maghiarã

 • lector, poz. 4, disciplinele \"Teorie, solfegiu, dictat\" și \"Pian\".


          Concursul se va desfãșura conform Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, la sediul universitãții din strada Köteles Sámuel, nr.6.
          Persoanele interesate vor depune cererea de înscriere la concurs însoțitã de actele afișate, la compartimentul resurse umane pânã la data de 07 mai 2007,
ora 13.
          Anunțul a apãrut în Monitorul Oficial  nr. 237/06.04.2007, partea a III-a și în ziarul Ziua din data de 11.04.2007.
          Informații suplimentare se pot obține la telefonul: 0265-266281, e-mail: uat.ms.@rdslink.ro .

 

Actele necesare pentru înscriere

 1. Diploma de bacalaureat în copie legalizatã;
 2. Diploma de licențã în copie legalizatã;
 3. Foaia matricolã, în copie legalizatã;
 4. Diploma de doctor, în copie legalizatã;
 5. Certificatul de naștere în copie legalizatã
 6. Adeverințã de vechime;
 7. Curriculum vitae și alte diplome în anexe;
 8. Lista lucrãrilor publicate;
 9. Extras carte de muncã;
 10. Carte de identitate în copie;
 11. Certificat de cãsãtorie în copie dacã este cazul.


Resurse umane,
Gyöngyvér AMBRUS

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft