Navigator
ADMITERE 2011 - Artele spectacolului - ACTORIE
2011-06-30
ADMITEREA 2011
 


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE TEATRU
ARTELE SPECTACOLULUI -ACTORIEPERIOADA ADMITERII: 
  
Înscrieri: 11-19 iulie 2011 
Examene: 20-23 iulie 2011
Durata studiilor:  3 ani – cursuri de zi
Cifre de școlarizare:
A) Bugetate: 7 locuri
B) Cu taxă: 5 locuriCRITERII DE ADMITERE: 
FACULTATEA DE TEATRU  
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE 


ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins 
Testarea aptitudinilor muzicale și ritmice și prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului. 
Proba se desfășoară astfel: 
a.) Candidatul va cânta și va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) și va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidații vor susține această probă în echipament de educație fizică; 
b.) Candidatul va recita, la alegere și la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal. 


ETAPA a 2-a (probă practică): 
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri și a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciții de improvizație pe teme propuse de comisie. 
Proba se va desfășura astfel: 
a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei; 
b). Candidatul va recita două-trei poezii și va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal; 
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.
Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba II, punctul a.) 
  


N.B.: Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de șase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule și balade), două povestiri din literatura națională și universală și două monologuri din dramaturgia națională și universală.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, TAXA DE ÎNSCRIERE, TAXA DE ȘCOLARIZARE:  click aici
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft