Navigator
2006-2011 - 5 ani de activitate
2011-03-09
FACULTATEA DE MUZICĂ  PROMOVEAZĂ UN MODEL DE PREGĂTIRE    UNIVERSITAR LA NIVEL EUROPEAN PREGĂTIND STUDENȚI  CA VIITORI PEDAGOGI, MUZICIENI, OAMENI DE CULTURĂ

Facultatea de Muzică/ Specializarea Pedagogie Muzicală, Secția română din cadrul Universității de Arte este Instituția de Învățământ Superior Muzical din Târgu-Mureș, care și-a câștigat prestigiul și încrederea odată cu înființarea ei în anul 2006.

Disciplinele cuprinse în programul de studii, oferă studenților noștrii posibilitatea asimilării de vaste cunoștinte muzicale, colectivul facultății noastre  venind în sprijinul  studenților cu un program de discipline obligatorii și opționale care să-i pregătească pentru o carieră didactică, responsabilă.

Calitatea instituției noastre depinde de calitatea resurselor umane fiind condiționată de procedurile de selecție inițială, de formare continuă, inclusiv peste hotare, de gradul de motivare, de angajarea în cercetări științifice și proiecte educaționale, și care contribuie la succesul nostru reflectat în procesul de învățământ - imprimarea unui caracter pragmatic cadrelor didactice cu un înalt nivel de pregătire, și a tinerilor muzicieni de valoare, care doresc să îmbrățișeze cariera universitară.

Curricum-urile Facultății noastre sunt bine orchestrate nevoilor actuale, cultivând relații strânse cu mediul societal. Preocupările noastre spre direcția dezvoltării ofertei educaționale se îndreaptă în perioada imediat următoare și spre studiile de MASTERAT, și desigur spre direcția firească a studiilor post-universitare de DOCTORAT.

Anual Catedra noastră organizează  colocvii, sesiuni științifice cu participare națională și internațională: Conferința Internațională de Studii Teatrale - Secțiunea Muzicologie, cu lucrări ce se ragăsesc în Revista Symbolon, Sesiunea de Comunicări Științifice a Studentilor ajunsă la ediția a IV-a, Sesiunea Științifică pe teme de Pedagogie Muzicală, Prelegeri și Conferințe susținute de muzicologi din țară și  de peste hotare: Dr. Dan Lundberg – Președinte ESEM, Dr. Marin Marian Bălașa – Vice-președinte Societatea Română de Etnomuzicologie, Camilla Saunders (proiect al British Library/ UK), Cercul de Folclor – documentare, cercetare, culegere folclor din Transilvania, Dr. Larry Francis Hillarian - Associate Professor of Music at the Nanyang Technological University in Singapore, Pekka Jalkanen - compozitor și orchestrator finlandez.
Din acest an universitar Facultatea noastră a preluat spre administrare și publicare Revista Europeană de Studii Etnomuzicologice: EME –European Meetings in Ethnomusicology.

O altă latură prioritară a Facultății noastre este și dezvoltarea la nivel internațional prin acorduri de colaborare  cu universități, instituții de educație și cultură la nivel bilateral european.

În ceea ce constă implicarea ca recunoaștere pe scena cercetării științifice românești cu contribuții deosebite și la nivel internațional, colectivul catedrei este prezent la reunini știițifice de primă mărime,  preocupându-ne în aceeași măsură și de înființarea în perioada imediat următoare a unui Centru de Cercetare Științifică Muzicologică și Etnomuzicologică, cu un colectiv de cercetare ce va realiza o strategie viabilă în cadrul granturilor și contractelor de cercetare.


Conf. univ. dr. Lucian-Emil ROȘCA
SECRETAR ȘTIINȚIFIC


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft