Navigator
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE STUDII TEATRALE 2010
2010-10-20

 Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș organizează conferința:

 

Teatrul înainte și după 1989.
100 de ani de la nașterea lui Tompa Miklós

Conferință internațională de studii teatrale, ediția a XI-a
17-18 decembrie 2010

Conferința Internațională de Studii Teatrale a Universității de Arte Tîrgu-Mureș, aflată la cea de-a XI-a ediție, este consacrată în acest an unei evaluări retrospective. Ținând seama de schimbările esențiale care s-au produs atât în viața socială și politică a României (dar și a Europei), după răsturnarea regimului comunist din 1989, invităm analiștii fenomenului cultural și ai celui teatral să întreprindă o cercetare a schimbărilor (sau chiar a răsturnărilor!) care au avut loc. Desigur, suntem conștienți de faptul că rezistențele trecutului au afectat într-o forma sau alta evoluția creației artistice și a fenomenelor culturale, mai cu seamă în spațiul Europei de est și a celei centrale, însă, împreună cu aspectele novatoare, pot să pună în lumină o realitate de care trebuie să ținem seama și la care este necesar să ne raportăm cu luciditate.


În 1989, presa, radioul, televiziunea, editurile, instituțiile artistice etc. și-au regăsit mai curând sau mai târziu propria voce. Oricum, în vâltoarea schimbării regimului politic, discursul public s-a modificat structural. Pe noi ne interesează mutațiile care s-au produs în spațiul artelor spectacolului, dar și în cel al instituțiilor de gen din centrul și estul Europei. Acestor teme le-au fost consacrate numeroase și importante studii. În acest sens, noi dorim să cream un forum pentru dezbaterea cercetărilor recente.


Suntem interesați de cercetările cu caracter interdisciplinar, de cercetările fundamentale, dar și de cele aplicative, de prezentările documentare etc. În spațiul imaginarului artistic, socialul post-comunist își spune sau nu cuvântul ? Iată o întrebare la care îi invităm pe toți cei interesați să ofere răspunsuri, într-un dialog echilibrat, care să nu renunțe la reperele consacrate ale umanității. Reflectarea realităților culturale și sociale, dar și a producțiilor artistice își poate găsi tărâmul de discuții în această conferință internațională, deschisă tuturor cercetătorilor și creatorilor interesați.

 

Având în vedere că în acest an se împlinește centenarul nașterii lui Tompa Miklós, important om de teatru în istoria teatrului maghiar din România și personalitate a teatrului tîrgmureșean, conferința se așează sub patronajul său spiritual. El a fost unul dintre întemeietorii teatrului instituționalizat și a participat la înființarea Institutului de Teatru „Szentgyörgyi István” (al cărei rector a fost între 1967 – 1981), instituție precursoare a Universității de Arte din Tîrgu-Mureș.


Așteptăm deci la conferință cu interes deosebit lucrări despre cele două direcții complementare din partea cadrelor didactice universitare, a cercetătorilor și doctoranzilor. Limbile de lucru ale conferinței sunt româna, maghiara, engleza și franceza. Durata unei prezentări este de maximum 15 minute. Asigurăm cazare și masă pentru participanții din străinătate și din țară.  


Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului (maxim 200 cuvinte)  este 6 decembrie 2010, iar aceea a lucrării in extenso  este 17-18 decembrie a.c. Așteptăm rezumatele lucrărilor (maxim 200 cuvinte) într-una din  limbile: română, maghiară, engleză sau franceză la adresele: cstamaty@yahoo.fr și csep_zoltan@yahoo.com. Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista de studii teatrale SYMBOLON a Universității. Informații suplimentare, la adresele de e-mail menționate mai jos.
Cristian Stamatoiu (pentru limba română și franceză) cstamaty@yahoo.fr
Csép Zoltán (petru limba maghiară și engleză)  csep_zoltan@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACULTATEA DE MUZICĂ

 

VA INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA
 Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XI-a
 Teatrul înainte și după 1989
17-18 decembrie 2010

 

SECȚIUNEA MUZICOLOGIE
CU TEMA


MUZICA ÎNAINTE ȘI DUPĂ 1989
 


Tema conferinței / secțiunii muzicale, se dorește a fi o radiografie a fenomenului artistic-cultural cu referire directă la muzica românească și cea din spatele Cortinei de Fier, contrastul pe care  perioada de dinainte de 1989 la avut ca impact în sfera muzicilor naționale și „cultural-patriotice”.

 

În aceeași măsură vom încerca să atingem  problematica semnificației lucrărilor muzicale dedicate acestei perioade pentru „cultura socialistă”, consecințele implicării sau neimplicării compozitorilor în
fața „directivelor”.

 

Produsă la comandă,  muzica corală, simfonică, folclorul de viață nouă, prelucrările muzicale pe teme folclorice,  jazz-ul național, etc,  muzica în general a acestei perioade, s-a derulat  „în conformitate cu sarcinile și directivele organizațiilor de partid”.

 

Ne gândim în aceeași măsură să atingem prin această conferință / secțiune o seamă de problematici care țin de diferitele aspecte ale gândirii muzicale  de după 1989, dar și  de modul în care această implicare a afectat într-un fel sau altul cariera muzicienilor în  fața muzicilor moderne de preveniență occidentală.

 

Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului este 6 decembrie 2010 (maxim 200 cuvinte), iar aceea a lucrării in extenso  este 17-18 decembrie a.c. Durata unei prezentări este de 15-20 minute. Asigurăm cazare și masă pentru participanții din străinătate și din țară.
Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista de studii teatrale SYMBOLON a Universității.
Pentru  limba româna: lucian_r2007@yahoo.com
             limba engleza: marian_somesan@yahoo.com
Director Științific al sesiunii
• Conf.univ.dr. Cristian Stamatoiu,
Comitetul științific al Secțiunii:
• Conf. univ. dr. Lucian Emil Rosca, Universitatea de Arte Targu-Mures

• Lect. univ. dr. Ramona Preja, Universitatea de Arte Targu-Mures
• C.d.as. dr. Marin Marian Balasa, Universitatea de Arte Targu-Mures

Comitet:
• Asist. Marian Somesan
• Prof. Cosmin Diaconescu
• Student, Ana Niculescu
• Student, Ovidiu Bucșa

Calendar

Azi este ziua lor!
Dorca Lorena
Absolvent: Facultatea de Muzica
Specializarea: Pedagogie muzicala
Sectia Romana
Data nasterii: 1987-10-21
© copyright UAT 2019
created by Smartsoft