Navigator
Deschiderea noului an universitar la UAT
2010-10-02


Universitatea de Arte TÓrgu-Mureș s„rb„torește Ón acest an universitar cea de a 65-a aniversare. 

La deschiderea festiv„ a anului universitar 2010-2011, care a avut loc Ón Sala Studio a Universit„ții de Arte TÓrgu-Mureș, au luat parte vicepremierul Marků Bťla și ministrul Educației, Cercet„rii, Tineretului și Sportului, Daniel Petru Funeriu, al„turi de reprezentanți ai autorit„ților locale – viceprimarii Claudiu Maior și Csegzi Sandor, rectorul Universit„ții de Medicin„ și Farmacie TÓrgu-Mureș - prof.univ.dr. Constantin Copotoiu, rectorul Universit„ții Petru Maior – prof.univ.dr.ing. Liviu Marian, precum și Inspectorul Școlar General, Dumitru Matei


Festivitatea de deschidere a noului an universitar a fost o zi dedicat„ normalit„ții, așa cum a precizat conf.univ.dr. GŠspŠrik Attila, rectorul Universit„ții de Arte TÓrgu-Mureș, manifest„rile fiind deschise de un program muzical susținut de studenții Facult„ții de Muzic„, specializarea Pedagogie muzical„, din program nelipsind inaugurarea studioului multimedia al Universit„ții de Arte TÓrgu-Mureș. 
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft