Navigator
ÎNMATRICULARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010/2011
2010-07-29

 

ÎN ATENȚIA TUTUROR STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII !

ANUL UNIVERSITAR 2010/2011 ÎNCEPE ÎN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2010.
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ, 2 OCTOMBRIE 2010, LA ORA 9.30

 

În perioada 15-30 septembrie 2010:
• înscrierea studenților din anul I - completarea fișelor de înscriere și achitarea taxei de înmatriculare de 50 lei;
• Studenții care au depus cereri de cazare și nu au obținut un loc în căminul studențesc, depun cererile pentru subvenție cazare în conformitate cu O.U.G.73/2004, însoțite de toate actele doveditoare  (copia contractului de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești; adeverințe care să ateste că veniturile brute pe membru de familie nu depășesc salariul minim brut pe economie);

 

În perioada 1-15 octombrie 2010:
• se efectuează înscrierea studenților (anii II și III) în noul an academic, de la fiecare specializare,  – se va completa fișa de înscriere pentru anul universitar 2010/2011;
• se încheie contractele de școlarizare dintre Universitatea de Arte Târgu-Mureș și studenții înscriși;
• candidații admiși la Universitatea de Arte pe locuri bugetare, pe baza adeverinței de absolvire, vor prezenta diploma de bacalaureat, în original, până la data de 15 octombrie 2010, ora 13,00;
• se depun cererile de echivalare a unor discipline prevăzute în planul de învățământ al anului universitar 2010/2011, pe baza foilor matricole anexate;
• se depun cererile grupelor de studiu pentru disciplinele opționale și facultative, în conformitate cu cele prevăzute în planurile de învățământ;
• pentru studenții cu taxă,  se achită prima rată din cuantumul taxei de școlarizare la casieria universității sau prin virament bancar;
• se depun adeverințele medicale solicitate de Ministerul Sănătății pentru anul universitar curent (eliberate de medicul de familie);
• se depun cererile de înscriere la disciplinele nepromovate în anul universitar 2009/2010 pentru obținerea dreptului de a o frecventa în anul universitar 2010/2011, se achită prima rată din cota parte reprezentând taxa corespunzătoare creditelor alocate disciplinei
• se depun cererile pentru bursă socială, însoțite de toate actele doveditoare (adeverințe de venit ale susținătorilor legali, cupoane de pensie, certificate de naștere ale fraților aflați în întreținerea familiei, certificate de deces ale părinților decedați, adeverințe de la administrația financiară, care să reflecte veniturile familiei pe lunile iulie, august, septembrie 2010);
• se depun cererile pentru scutirea de efort fizic, însoțite de adeverințele medicale care o atestă.

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft