Navigator
SUSŢINERI TEZE DE DOCTORAT
2010-02-19

 

 

 

 

 

TEZE DE DOCTORAT SUSȚINUTE:

 

1.

Numele doctorandului: MIRIAM SIMONA CUIBUS, doctorand in domeniul TEATRU, pe baza convenţiei de cotutelă nr. 1999/22 iulie 2008, încheiat între Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Data: 15 ianuarie 2010, ora 12.00 

 

Titlul tezei de doctorat:
“Bovarismul. Jocurile fictiunii bovarice in literatura si teatru”


Membrii comisiei:

PREŞEDINTE:
1. Conf.univ.dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Ion VARTIC – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş


REFERENŢI:
4. Prof.univ.dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
5. Prof.univ.dr. Liviu MALIŢA – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
6. Prof.univ.dr. Sorin CRIŞAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş


Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

 


2.

Numele doctorandului: KISÓ-KATA PALOCSAY, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.

Data: 22 ianuarie 2010, ora 12.00 

 

Titlul tezei de doctorat:
“BÁBOS IMPROVIZÁCIÓ - ANIMÁCIÓS GONDOLKODÁS ÉS ANIMÁCIÓS TECHNIKÁK” / “IMPROVIZAŢIE PENTRU TEATRUL DE PĂPUŞI  - ATITUDINE ŞI TEHNICI DE ANIMAŢIE”

Limba de susținere a tezei: maghiară


Membrii comisiei:

PREŞEDINTE:
1. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş


REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. Jenő BARTOS – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
4. Conf.univ.dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf.univ.dr. János LÁZOK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş


Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

 

Procesul verbal de susținere publică a tezei

 

3.

Numele doctorandului: GYÖNGYVÉR MAKKAI, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.

Data: 16 februarie 2010, ora 12.00 

Titlul tezei de doctorat:
“A ZENE SZÍNHÁZ-DRAMATURGIAI SZEREPVÁLLALÁSA”
“ROLUL DRAMATURGIC AL MUZICII”

 

Limba de susținere a tezei: maghiară

 


Membrii comisiei:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:
3. Conf. univ. dr. Márta-Adrienne ELEKES –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Conf. univ. dr. Boldizsár CSÍKY– Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. Zoltán KISKAMONI - SZALAY–  Universitatea Transilvania din Brașov

 

 

Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

 

Procesul verbal de susținere publică a tezei

 

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft