Navigator
UAT ÎȘI SCHIMBĂ DENUMIREA ÎN UNIVERSITATEA DE ARTE TG.MS
2009-10-13

 

Anul universitar 2009/2010 aduce la Universitatea de Teatru din Târgu-Mureș noi specializări: Scenografie și eveniment artistic (studii nivel licență, secția română), Coregrafie (studii nivel licență, secția maghiară), Scriere dramatică (studii masterat, secția română și maghiară), Teatrologie.Impresariat artistic (secția română). Ca urmare a diversificării specializărilor Universității, Conducerea acesteia a solicitat schimbarea denumirii în Universitatea de Arte. Astfel, prin Hotărârea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.684/12.X.2009, Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureș își schimbă denumirea în Universitatea de Arte Târgu-Mureș


De asemenea, Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureș a primit luni, 12 octombrie 2009, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.) avizul pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin DPPD. Prin misiunea pe care o deține, DPPD, asigură pregătirea profesională (psihopedagogică și metodică) cooperând cu alte instituții de profil pentru a realiza pregătirea personalului de specialitate a personalului didactic.

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft