Navigator
PROGRAMAREA EXAMENULUI DE ADMITERE
2009-07-18

 

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA IULIE 2009
SECŢIA ROMÂNĂ

 

 

1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE

 

Miercuri, 22 iulie, ora 10 - Sala 8, sala 22

ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins
Testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice şi prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului. 

Joi, 23 iulie, ora 10 - Sala 22

ETAPA a 2-a (probă practică):
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri şi a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie.


 

 

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE-PĂPUŞI ŞI MARIONETE

 

Miercuri, 22 iulie, ora 12 - Sala 8, sala 22

ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins
Testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice şi prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.

Joi, 23 iulie, ora 13 - Sala 22

ETAPA a 2-a (probă practică):
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri şi a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie.

 

3. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – REGIE

 

Marţi, 21 iulie, ora 17 - Sala 34 – proba a) - oral

Miercuri, 22 iulie, ora 10 - Sala III/ 10 - proba b) – scris

 

ETAPA 1 (a).-oral şi b).-scris) se notează cu admis/respins
a). Probă de aptitudini şi cunoştinţe de cultură;
b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă.

Joi, 23 iulie, ora 18 - Sala 22

ETAPA a 2-a practic
Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs.

 

4. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (cf. Legii 288/2004 – Bologna)
FACULTATEA DE MUZICĂ
Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ 

 

Luni, 20 iulie, ora 10 - Sala T. Jarda

ETAPA 1 (oral): se noteazã cu admis/respins
Aptitudini  usicale, solfegiu la prima vedere, proba de canto-instrument;
1. Verificarea auzului, ritmului şi memoriei musicale
2. Solfegiu : citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 mãsuri
3. Interpretarea vocalã (fãrã acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului; interpretarea unei piese la un instrument


Marți, 21 iulie, ora 10 - Sala T. Jarda

ETAPA a 2-a scris/oral:
a). Teoria muzicii (scris):  pondere 75%
Se verifică cunoştinţele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri.
b). Media de bacalaureat: pondere 25%

 

5. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea: ARTA ACTORULUI

 

Joi, 23 iulie, ora 15 - Sala 34

PROBA I  - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală

Vineri, 24 iulie, ora 10 - Sala 22

PROBA a II-a – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat

 


6. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea: ARTA REGIZORULUI

 

Joi, 23 iulie, ora 17 - Sala 34

PROBA I  Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu (30% din nota finală)


Vineri, 24 iulie, ora 17 - Sala 22

PROBA a II-a (practică)
Susţinerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatrul muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animaţie)

 

 

7. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea: SCRIERE DRAMATICĂ

 

Marţi, 21 iulie, ora 10 - Sala 36


PROBA I  -   scris - Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situaţii teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie.

Miercuri, 22 iulie, ora 17 - Sala 36

PROBA a II-a - oral - Colocviu de susţinere a proiectului pe baza argumentului şi textului dramatic depuse la înscriere.

 

 

8. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (cf. Legii 288/2004 - Bologna)
FACULTATEA DE TEATRU
Specializarea: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC

 

Miercuri, 22 iulie, ora 10 - Sala 36


PROBĂ UNICĂ:
Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

 

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft