Navigator
MASTERAT ARTA ACTORULUI
2009-07-08

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE TEATRU
SECȚIA ROMÂNĂ


SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI


DURATA STUDIILOR 2 ani - cursuri de zi


CIFRE DE ȘCOLARIZARE
bugetate 5 locuri
cu taxă 7  locuri

 

 


PERIOADA ADMITERII:
 
Înscrieri: 13-18 iulie 2009
Examene: 20-23 iulie 2009
 


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1. cerere de înscriere tipizată;
2. diploma de licenţă în original (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE); 
3. certificatul de naştere, în copie legalizată (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
4. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
5. adeverintă medicală tip (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
6. trei fotografii tip buletin de identitate;
7. copie xerox a cărţii de identitate;
8. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
9. dosar profesional cu materiale specifice.


TAXA DE ÎNSCRIERE: 200 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 2800 lei/ an universitar
 

      Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licență, specializarea artele spectacolului (sau echivalentă cu aceasta).
  Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
 - dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

 

CRITERII DE ADMITERE: 

Specializarea: ARTA ACTORULUI

PROBA 1:
 - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;
PROBA a 2-a:
 – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;
 Media de absolvire a studiilor de licenţă: – pondere 30% din nota finală.

La concurs se pot prezenta cetăţeni români şi cetăţeni din celelalte state ale Uniunii Europene cu diplomă de licenţă în domeniul Artele spectacolului de teatru.

 

*pentru mai multe detalii legate de admitere click AICI

 

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft