Navigator
Ritmurile copilăriei
2009-05-15


În data de 14 mai 2009 s-a desfăşurat, la Casa Sindicatelor Târgu  Mureş, Concursul de interpretare vocală faza judeţeană „Cântecele copilăriei”, concurs demarat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş şi Cercul pedagogic al claselor a III-a din jud.Mureş.
Expresie a aprecierilor pe care I.Ş.J. Mureş le are faţă de Facultatea de  muzică şi a recunoşterii implicării Colectivului didactic de la specialitatea Pedagogie muzicală  secţia română, în activitatea educaţional artistică a judeţului au fost invitaţi în comisia de jurizare a concursului Conf.univ.dr.Lucian Roşca, Lect.univ.drd.CarmenMihăescu, Lect.univ.drd.Dorina

Pogăcean, Lect.univ.dr.Ramona Preja, Lect.univ.drd.Silvia Negruţiu alături de reprezentantul I.S.J.Mureş Prof.dr.Dumitru Orăşan şi de instit.Irina Năsăudean de la Gimnaziul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureş.

 


La  concurs au participat elevi de la şcolii şi gimnazii din Târgu Mureş, Reghin şi Sighişoara.
Încă o dată ni s-a confirmat următorul adevăr ,,Muzica impresionează de timpuriu  pe copii. Ea le trezeşte în suflet stări emoţionale plăcute şi puternice, le dezvoltă treptat sensibilitatea şi receptivitatea artistică, contribuind la crearea premizelor necesare  dezvoltării reprezentărilor muzicale şi sentimentelor estetice. Prin cântec se realizează educaţia morală, intelectuală şi estetică a copilului, se însuşesc cunoştinţe şi se formează deprinderi. Astfel se formează priceperi şi deprinderi elementare de a interpreta clar, melodios şi expresiv piesele muzicale destinate copiilor. Sub aspect muzical, vârsta preşcolară este perioada care oferă condiţii optime pentru o evoluţie propice a capacităţii auditive şi vocale ale copilului şi de introducerea sa în sistemul educaţiei muzicale organizate. In perioada preşcolară se constată formarea evidentă a posibilităţilor vocal-auditive ale copiilor. Ei încep să perceapă elementele de ritm şi melodie, deci elementele de bază ale muzicii, chiar şi termeni de tempo şi nuanţe.”
Desigur prin  menirea lui, un premiu trebuie sa aiba valoare, iar valoarea survine doar în urma unei competitii exigente şi corecte. Credem în cifre, în criterii de departajare măsurabile  dar în esenta, principala lecţie învăţată în urma acestei activităţi a fost faptul că  pentru a putea spera să devenim buni profesionisti este necesar să găsim echilibrul între rigoarea seacă a manualelor şi frenezia creativitatii. Sau, altfel spus: la intrebarea “cine sunt castigatorii Concursului?”, raspunsul este simplu ,, Noi toţi dascăli şi elevi, Juriu şi participanţi”.


Responsabil MASS-MEDIA Facultatea de Muzică,
Pedagogie muzicală, Secţia Română
Lect.univ.dr.Ramona PREJA

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft