Navigator
ARTA TRADIŢIILOR PASCALE
2009-04-16

 

În perioada 10-12 aprilie 2009 am fost invitată să particip la startul Festivalului Naţional al Ouălor încondeiate de la Ciocăneşti în cadrul manifestărilor Paştele în Bucovina. 
Pe Bistriţa Aurie, în Bucovina la Ciocăneşti, comuna - emblemă a arhitecturii noastre turistice, cu casele împodobite cu brâie, cu motive naţionale aşezate sub streaşini se încondeiază ouă cu motive geometrice.
Ouăle de Paşte aduc Buna Vestire, nobilitate şi puritate vieţii.

 

În sunetul buciumelor, trâmbiţelor şi tulnicului, zeci de localnici îmbrăcaţi în costume populare au adus în centrul comunei un ou de aproape o tonă, tras de un car la care erau înhămaţi doi armăsari. După acest moment s-a dat startul concursului de încondeiat ouă.
Tradiţie şi artă, autentic şi frumos, toate acestea se întâlnesc în minunatul ou încondeiat de mâinile măiastre ale bucovinenilor. Crucea, pasca, roata carului, bradul,  spicul de grâu, coarnele berbecului, pomul vieţii, cârligul ciobanului sau calea rătăcită, toate îşi spun povestea pe coaja oului închistrit. Roşul îţi vorbeşte de foc, de soare, de dragoste şi de bucurie de viaţă, negrul înseamnă statornicie şi eternitate în vreme ce galbenul e lumină, tinereţe, fericire, belşug şi ospitatlitate. Nimic nu este la întâmplare şi nimic nu este uitat.

 

 

Viaţa şi moartea sunt scrise în două linii drepte, una verticală iar cealaltă orizontală.
O culoare fermecătoare de basm te cuprinde atunci când îţi îndrepţi privirea spre frumuseţea oului. Parcă vine de undeva de departe din lumina vâzduhului să se împrietenească cu îndeletnicirea firavei mâini a mamei, darul pe care ea însăşi l-a primit de la mama ei, mostenitoare a înţelepciunii străbunilor noştri, de a pune pe ou frumuseţea sufletului lor rod al creaţiei divine şi al educaţiei creştine.
Încondeierea ouălor este o îndeletnicire veche  care s-a accentuat în vremea marilor voievozi culminând cu perioada de domnie a Sfântului Ştefan cel Mare.
Astfel oul încondeiat adus spre Sfinţire în noaptea Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos dovedeşte credinţa, dragostea şi respectul pe care credincioşii noştri îl au în sufletul lor, nu doar declarativ ci printr-o strădanie permanentă pentru al împodobi cât mai frumos pe acest simbol al vieţii, atingând cel mai înalt nivel academic care îşi are izvorul în inima creatorului venit din testamentul strămoşilor din toate colţurile lumii.
Unul dintre evenimentele apreciate de cei prezenţi la festival, precum şi de mine în calitate lector care predau istoria muzicii, a fost Concursului naţional „Glasul trâmbiţei, al buciumului, tulnicului şi cornului în Ciocăneşti – Bucovina”. Concursul a însemnat de fapt un spectacol muzical în care tineri şi bătrâni s-au întrecut în cântece din instrumente tradiţionale, bucium, tulnic, trâmbiţă şi corn.Concurs organizat în premieră naţionala a adus în acest fel un semn de preţuire pentru cei care astăzi continuă această minunată tradiţie amintindu-ne de vremurile trecute, dar şi de jertfele înaintaşilor noştri, pentru a pune în valoare tradiţia acestor instrumente, ca o moştenire vie ce nu trebuie uitată, ba chiar trebuie cultivată şi în rândurile tineretului, bucurându-se de aprecierea unanimă a contemporanilor noştri. Merită să dăm atenţia cuvenită creatorilor de artă populară autentică, încojurându-i şi pe cei tineri pentru continuitatea în tradiţiile noastre deosebit de valoroase în care se înscriu şi vechile instrumente tradiţionale.


      

 

Cel mai frumos e atunci cand suntem mulţumiţi şi fericiţi cu ce avem şi învăţăm să ne bucurăm de tradiţie şi artă.
Paştele este cea mai importantă sarbatoare crestină. Şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, un moment de linişte sufletească şi de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă întotdeauna mai exista o sansă de mântuire cât şi de tradiţii: oul pictat, iepurasul, masa cu mâncăruri tradiţionale cozonac, pască, miel, slujba de sambată seara cu luarea luminii.
Colectivul Catedrei Pedagogie Muzicală secţia română a Universităţii de Arte Teatrale formată din conf.univ.dr. Lucian ROSCA, lect.univ.dr.Ramona PREJA, lect.univ.drd. Carmen MIHĂESCU, lect.univ.drd.Dorina POGĂCEANU şi lect.univ.dr. Paul MIEREANU, urează conducerii UAT, colegilor profesori şi lectori  din UAT, personalulului administrativ şi studenţilor, ca Sfântă sarbatoare a invierii domnului să vă aducă cele 4 taine divine: incredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!
Sărbatoarea Sfântă a Invierii Domnului să reverse asupra  voastra sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale.


 

HRISTOS A ÎNVIAT!    

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft