Navigator
Conferinţa Internaţională - Secţiunea Muzică
2008-12-19

 

În Anul  European 2008 al Dialogului Intercultural, Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureș a organizat în perioada 12-13 decembrie, Conferința Internațională \"Teatru-Artă-Societate. Perspective interculturale și interetnice.\"
După participarea la deschiderea lucrărilor conferinței și prezentarea comunicărilor în plen, s-a trecut pe secțiuni, astfel în cadrul Secțiunii de Muzică, sesiunea de comunicări științifice a fost reunită sub tema „Muzica și artele figurative: mijloace ale comunicării interculturale”.
Secțiunea  muzicologie a fost deschisă de  moderatorul sesiunii conf.univ.dr. Lucian Roșca și a inclus comunicări de cercetare  prezentate după cum urmează: 

 

Conf.univ.dr.Elekes Márta Adrienne –Urme ale inspirației barbare în lucrarea Glanes de Woronice de Frantz List. Comunicarea ne prezintă faptul că ,,din exemplele care ni se oferă într-o abundență greu de cuprins analiza privind contextul creației și sursele de inspirație a celor trei lucrări incluse în Salba din Woronice de Frantz List ne lasă să întrezărim urme ale unor izvoare barbare cu origini estice. Căci alături de cele două melodii poloneze, lucrarea își are ca germeni o baladă ucraineană atribuită unei cântărețe cazace din sec. XVII”.

 

Lect.univ.dr.Carmen Mihăescu - Accente contemporane privind relația teatru-muzică. Autoarea ne arată că ,,arta sunetelor este o componentă ce se regăsește atât în muzicalitatea interpretării actoricești, cât și în caracterul său funcțional, prin contribuția sa la crearea unei atmosfere scenice specifice pe care a gândit-o dramaturgul și pe care o intuiește regizorul, integrându-se într-un tot unitar, logic, ce se conformează echilibrului dintre cuvânt-sunet-dramă”.

 

Lect.univ.dr.Molnar Tünde - Cheia obsesiei geometrizante în creațiile pentru orgă  ale lui Ede  Terényi. Comunicarea ne prezintă cheia obsesiei geometrizante în creația pentru orgă a lui Terényi Ede care este în permanenta căutare a esenței sublimate în linii, forme și culori, despre această preocupare compozitorul ne mărturisește: Gândesc și creez în desene, în pete de culori și atunci, când materia cu care lucrez nu este piatră, nu este lut, ci o simplă notă muzicală.

 

Lect.univ.dr.Paul Miereanu - Stilul muzical țigănesc – liant intercultural European.  Autorul evidențiază faptul că ,,muzica lăutarilor țigani din România este strîns legată de folclorul muzical românesc, (sau maghiar în Transilvania) puține fiind producțiile muzicale în care melodiile țigănești sunt mai bine reprezentate, spre deosebire de Rusia, unde se poate spune că există cu adevărat un fond important de cântece țigănești, cu specific melodic și ritmic”.

 

Conf.univ.dr.Marin Marian-Bălașa  -\"World Music în România\" Comunicarea ne familiarizeză ,,cu termenul occidental \"World Music\" (insemnând globalizarea exotismelor reprezentate de muzicile tradiționale, mai mult sau mai puțin înnoite). Acesta poate fi urmarit pe palierul artei de stradă (peruani cântând în piețe publice, pe litoral sau în metrou), ca și pe palierul showbizzului și al gustului mai mult sau mai putin elitist (de tipul spectacolelor Goran Bregovici, Damian Fire, de etno-jazz și etno-pop) ”.      

          

Lect. univ. dr.Ramona Preja - Cântăreți ai adevărului în artă
Comunicarea ne prezintă arta ca având drept sarcină ,,să redea veridic și realist viața, să-i dea o explicație justă și să facă o apreciere a realității. Compozitorul Musorgski ,un exemplu al posibilității de a crea, cu mijoace muzicale, imaginile vieții reale, într-o formă originală. Arta e în legătură directă fie cu un text, fie cu o acțiune dramatică”.

 

Conf.univ.dr.Lucian Emil Roșca - Individualitate în creația muzicală  a lui Olivier Messiaen. În comunicare se arată că ,,avant-Garde-ul și individualitatea muzicii lui Messiaen influențele în compozițiile personale vor oferii perspectiva acestei muzici care va abunda cu tradiția. Mai mult decât atât bogăția muzicii a foast alimentată de  explozia de resurse care rezultă din cercetările muzicologice și etnomuzicologice.
Filosofia  muzicii lui Messiaen derivă din fiecare convingere personală că a atins în bună măsură specificul muzicii tradiționale.

 

Urmare la înaltul nivel științific al comunicărilor prezentate au avut loc în cadrul sesiunii  dezbateri asupra aspectelor crativ-interpretative și de cercetare muzicologică atât în sensul clasic-tradițional cât și în acela contemporan-modern, concentrându-se asupra relațiilor dintre diversele ipostaze ale interculturalității simultan în planul istoric și analitic-sistematic.

 

Lect. univ. dr. Ramona PREJA

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft