Navigator
Conferinţa internaţională de studii teatrale
2008-10-13

 

Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş organizează conferinţa internațioanlă dedicată Anului European al Dialogului Intercultural,  cu titlul

 

Teatru – Artă – Cultură
Perspective interculturale şi interetnice

Conferinţa Internaţională de Studii Teatrale
12-14 decembrie, 2008.

 


Locul desfăşurării este Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureş.

Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, Conferința Internațională a Universității de Artă Teatrală va avea în acest an următoarele secțiuni:

1.  Teatrul şi dramaturgia interculturalității

2. Muzica și artele figurative: mijloace ale comunicării interculturale

 

Interculturalitatea este modul de existenţă specific al culturii din secolul 20., precum şi al lumii contemporane globalizate. Conferinţa îşi propune explorarea fenomenului dramaturgiei interculturale prin elucidarea şi aplicarea unor noţiuni cum ar fi întâlnirea interculturală dintre diferite limbaje teatrale şi dramaturgice; hibriditatea şi/sau multiculturalitatea în teatru şi dramaturgie; motivul Celuilalt în dramaturgia europeană şi în discursul postcolonial; rolul mass mediei în teatrul intercultural. Arii de interes special sunt confluenţele între teatrul occidental şi oriental, precum şi între cel din vestul şi estul Europei, problema traducerii şi a traductibilităţii, precum şi problema aplicabilităţii elementelor discursului postcolonial pentru fenomenele interetnice şi interculturale ale dictaturilor comuniste est-europene, şi ale perioadei de după 1990.   

Conferința va fi organizată într-o sesiune plenară, urmată de lucrări, seminarii și workshop-uri pe secțiuni.

Limbile de lucru ale conferinței: română, engleză, maghiară. Se va asigura traducerea simultană a lucrărilor susținute.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi selectate de către organizatori.

Aşteptăm aplicaţii de participare de la cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi. Conferinţa se desfăşoară în limbile engleză, română şi maghiară. Durata unei prezentări este de 15 minute. Oferim cazare şi masă pentru participanţii de peste hotare.  

 

Termenul limită pentru aplicaţii şi trimiterea rezumatelor lucrărilor este 9 noiembrie 2008. Vă rugăm să trimiteţi un rezumat de maxim 200 de cuvinte, în limba romănă/maghiară şi engleză (obligatoriu) la adresa uat@uat.ro. Lucrările vor fi propuse de un comitet editorial de specialitate pentru publicare în SYMBOLON, revista de studii teatrale a Universităţii.  uat@uat.ro.

 

Informaţii suplimentare:  Conf.univ.dr. Sorin Crișan (sorin.crisan@uat.ro)

 

***

 

The Târgu-Mureş University of Theatre announces the conference entitled

 

Theatre – Art – Culture:
Intercultural and Inter-ethnical Approaches

International Conference of Theatre Studies,
December 12- 14, 2008

 

The location of the conference is the University of Theatre, Târgu-Mureş

The main theme of the theatre studies section is Intercultural Dramaturgy

 

Interculturality is the specific modus vivendi of the culture of the 20th century and the contempory globalized world. The conference intends to explore the phenomenon of intercultural dramaturgy. Concepts proposed for discussion include the intercultural encounter of different dramatic and theatrical languages; hybridity and/or multicultural elements in theatre and drama; the Other of European theatre; power and ideology in intercultural (and inter-ethnical) drama, in post-colonial discourse; the role of the media in intercultural theatre. Special areas of interest are the interactions between Western and Eastern as well as Western-European and Eastern-European theatre, the question of drama and theatre translations and translatability, or the applicability of the elements of post-colonial discourse for the intercultural and inter-ethnical phenomena of the period of communist dictatorships, and after 1990,  following the downfall of communist power.

 

For a minimal methodological coherence and approachability of different traits of ideas you can find a bibliography that may be helpful for a survey of the connecting points of the theme on the web page of the university (www.uat.ro). 

 

Eligible as participants are university lecturers, researchers, postgraduate students. The languages of the conference are English, Romanian and Hungarian. The duration of a presentation should be 15 minutes. We offer accommodation and meals for participants from abroad. 

 

The deadline for application and resumes is 9th of November, 2008. Please e-mail your 200 words resume in English (obligatory) and Hungarian/Romanian to uat@uat.ro. Papers will be proposed by a board of professional editors for publication in SYMBOLON, the theatre studies periodical of the University.


Further information: Zoltán Csép (csep_zoltan@yahoo.comuat@uat.ro)

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft