Navigátor
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2010
2010-10-20

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát szervez a következő címmel:

 

A színház 1989 előtt és után.
A 100 éve született Tompa Miklós tiszteletére

 

XI. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia,
Marosvásárhelyen, a Művészeti Egyetemen,
2010. december 17-18-án.


1989-ben leomlott Közép-Kelet Európában a hallgatás fala. Az újságok, rádiók, televíziók, az egyházak, a könyvkiadók elkezdtek a saját hangjukon beszélni. A politikai fordulatok sodrásában átalakult a közbeszéd egésze. Minket az érdekel, hogy mi történt ez idő alatt a színházakkal. Mi volt a színházak és a színházművészet helyzete közvetlenül ’89 előtt Közép-Kelet Európa államaiban, s mi történt velük az elmúlt húsz év alatt a társadalmi átrendeződés és a világban azóta lejátszódott változások nyomán. Számtalan jelentős tanulmány foglalkozik ezekenek a jelenségeknek a feltárásával. Mi fórumot szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy ennek a kérdéskörnek a kutatói találkozzanak egymással, bemutassák és megvitassák felismeréseiket, legújabb kutatási eredményeiket.

 

Ugyanekkor ezt a konferenciát a decemberben 100 éve született Tompa Miklós emlékének ajánljuk, aki a ’89 előtti romániai magyar színjátszás meghatározó egyénisége volt. Személye több szállal is szorosan kötődik Marosvásárhelyhez, ő a marosvásárhelyi intézményesült színjátszás egyik megalapítója, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jogelődjének, a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetnek kiemelkedő tanára, majd rektora. Ezért kiemelt figyelemmel várunk olyan dolgozatokat, amelyek a Tompa Miklós színházi munkásságával foglalkoznak.

 

A konferenciára egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. A konferencia nyelve román, magyar, angol és francia. Egy előadás időtartama 15 perc. A más városból és külföldről érkezőknek szállást és ellátást biztosítunk.

 

A jelentkezés és rezümé elküldésének határideje: 2010. december 6. Kérjük, max. 200 szavas rezüméjét küldje el e-mail-ben magyar/román és angol vagy francia nyelven, a következő címre: csep_zoltan@yahoo.com (magyar és angol), cstamaty@yahoo.fr (román és francia) .

 

A dolgozatokat (szakreferensek elbírálása nyomán) szándékunkban áll megjelentetni a SYMBOLON című színháztudományi periodikában. További információk: Csép Zoltán - csep_zoltan@yahoo.com (magyarul és angolul), Cristaian Stamatoiu - cstamaty@yahoo.fr (románul és franciául).

Galery:
Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft